V40 Cross Country

2018

Aknatõstukid

Kõik elektrilised klaasitõstukid on juhitavad juhiukse juhtpaneelilt – teiste uste juhtpaneelid juhivad vastavate elektriliste klaasitõstukite tööd.
P4-1246 Power windows

Juhiukses olev juhtpaneel.

  1. Elektriline lapselukk, mis takistab tagauste avamist seestpoolt* ja tagaakende avamist ja sulgemist, vt Laste turvalukud – elektriline aktiveerimine.
  2. Tagaakende juhtnupud
  3. Esiakende juhtnupud

 Hoiatus

Kui sulgete aknaid juhiukselt, siis veenduge, et keegi ei jää sulguva akna vahele.

 Hoiatus

Kui sulgete aknaid kaugjuhtimispuldi abil, siis veenduge, et keegi ei jää sulguva akna vahele.

 Hoiatus

Kui autos on lapsi, lülita elektriakende vool alati välja, keerates süüte asendisse 0, ja eemalda kaugjuhtpult autost, kui autost lahkud. Lisa teavet süüteasendite kohta - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Kasutamine

P4-1246 Power window operating

Aknatõstukite kasutamine.

  1. Kasutamine ilma auto-funktsioonita
  2. Kasutamine auto-funktsiooniga

Kõik elektrilised klaasitõstukid on juhitavad juhiukse juhtpaneelilt – teiste uste juhtpaneelid juhivad ainult vastavate elektriliste klaasitõstukite tööd. Samaaegselt on võimalik liigutada ainult üht klaasi.

Elektrilised klaasitõstukid on funktsionaalsed alates süüteasendist I - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes. Aknaid saab liigutada veel mõne minuti vältel pärast mootori väljalülitamist ja kaugjuhtpuldi eemaldamist, kuid mitte pärast seda, kui mõni uks avatakse.

Kui miski takistab akende sulgumist, peatub sulgumine ja aken avaneb. Kui sulgemine näiteks jää tõttu katkeb, siis saab muljumiskaitse ka välja lülitada. Pärast sulgemise kahte järjestikust katkestamist lülitub muljumiskaitse ja automaatne talitlus teatud ajaks välja ning seejärel saab akna nupu pideva ülespoole tõmbamise teel sulgeda.

 Märkus

Üks võimalus vältida avatud tagaakende korral pulseerivat tuulemüra on avada veidi ka esiaknad.

Kasutamine ilma auto-funktsioonita

Viige üks juhtelementidest õrnalt üles/alla. Aknatõstukid liiguvad üles/alla niikaua, kuni lülitit vastavas asendis hoitakse.

Kasutamine auto-funktsiooniga

Viige üks juhtelementidest üles/alla lõppasendisse ja laske seejärel lahti. Aken liigub automaatselt oma lõppasendisse.

Kaugjuhtimispuldi või kesklukustusnupu abil juhtimine

Täpsema teabe saamiseks elektriliste aknatõstukite juhtimise kohta väljastpoolt sõidukit kaugjuhtimispuldist või sõiduki sees kesklukustuse nupu abil vt Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid või Lukustamine/lahtilukustamine - sõidukist seestpoolt.

Lähtestamine

Tõstke õrnalt nupu esiosa, et aken lõppasendisse viia, ja hoidke nuppu sellises asendis 1 sekundi jooksul.
Laske nupp korraks lahti.
Tõstke nupu esiosa veelkord üheks sekundiks.

 Hoiatus

Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?