V40 Cross Country

2018

Mootori eelsoojendus ja salongi soojendus* - taimer

Mootoriploki ja salongi soojenduse taimer on ühendatud sõiduki kellaga.

Taimeri abil saab valida kaks erinevat aega. Siin näidatud aeg tähendab aega, mil auto on soojenenud ja valmis. Auto elektroonikasüsteem arvutab sõltuvalt välistemperatuurist välja aja, mil soojendus tuleks käivitada.

 Märkus

Kõik taimeril programmeeritud ajad kaovad auto kella lähtestamisel.

Reguleerimine

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.
Liikuge pöördnupu abil valikule Soojendi ja kinnitage valik vajutusega nupule OK.
Valige pöördlüliti abil üks kahest taimerist ja kinnitage nupuga OK.
Vajutage kergelt OK põlevale tunninäidule liikumiseks.
Valige pöördlüliti abil soovitud tund.
Vajutage kergelt OK põlevale minutinäidule liikumiseks.
Valige pöördlüliti abil soovitud minutid.
Seadistuse kinnitamiseks vajutage OK1.
Liikuge RESET kasutades menüüstruktuuri tagasi.
Valige teine aeg (jätkake 2. sammust) või väljuge menüüst nupuga RESET.

Käivitamine

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.
Liikuge pöördlülitiga valikule Soojendi ja valige nupuga OK.
Valige pöördlüliti abil üks kahest taimerist ja kinnitage valik vajutusega OK.
Väljuge menüüst nupuga RESET.

Väljalülitamine

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.
Liikuge pöördlülitiga valikule Soojendi ja valige nupuga OK.
Kui taimer on seatud, kuid aktiveerimata, kuvatakse seatud aja kõrval kellaikoon.
Valige pöördlüliti abil üks kahest taimerist ja kinnitage nupuga OK.

Deaktiveerige taimer järgmiselt:

  • pikk vajutus nupule OK või
  • lühike vajutus nupule OK menüüs jätkamiseks. Seejärel valige taimeri seiskamine ja kinnitage seda nupuga OK.
Väljuge menüüst nupuga RESET.

Taimeripõhiselt käivitatavat soojendit on võimalik vahetult välja lülitada.

  1. 1 Taimeri aktiveerimiseks vajutage uuesti OK.

Kas sellest oli abi?