V40 Cross Country

2018

Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine

Õlitaset kontrollitakse elektroonilise õlitaseme anduriga.
P4-1420 Filler cap engine VEP4

Täitetoru1.

Teatud juhtudel võib olla tarvis õli hooldusintervallide vahel juurde lisada.

Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne näidikuplokil vastava teate kuvamist, vt järgmist joonist.

P3-1346 Oil message and graph in display VEA

Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan kuvatakse digitaalsel näidikuplokil, parempoolne analoognäidikuplokil.

  1. Teade
  2. Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

 Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

 Oluline

Kui kuvatakse madala õlitaseme teade, lisage õli ainult määratud koguses, nt 0,5 liitrit.

 Märkus

Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema sõitnud ligikaudu 30 km (ligikaudu 20 miili) ja viis minutit tasasel pinnal väljalülitatud mootoriga seisnud, et õlitaseme näit oleks õige.

 Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine

 Märkus

Kui õlitaseme mõõtmiseks ette nähtud tingimused (mootori seiskamisest möödunud aeg, auto kalle, välistemperatuur jne) ei ole täidetud, kuvatakse teade Puudub. See ei tähenda, et auto süsteemides oleks rike.

  1. 1 Elektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast.

Kas sellest oli abi?