V40 Cross Country

2018

Kompass*

Tahavaatepeegli ülemises paremas servas on ekraan, kus näidatakse, millise ilmakaare poole on suunatud auto esiosa.

Kasutamine

P4-1220-Y55X Rearview mirror with integrated compass display

Kompassiga tahavaatepeegel.

Vastavalt auto esiosa suunale kuvatakse kaheksat erinevat suunda ingliskeelsete lühenditena: N (põhi), NE (kirre), E (ida), SE (kagu), S (lõuna), SW (edel), W (lääs) ja NW (loe).

Kompassi funktsioon aktiveeritakse mootori käivitamisel või süüte keeramisel asendisse II automaatselt, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes. Kompassi funktsiooni välja-/sisselülitamine – vajutage tagaserval olevat nuppu, kasutades selleks näiteks kirjaklambrit.

Tuuleklaasi elektrisoojenduse sisselülitamisel kompassi funktsioon peatatakse. Tuuleklaasi elektrisoojenduse väljalülitamisel muutub kompassi taas funktsionaalseks.

Kalibreerimine

Jätke auto seisma sellises lahtise ja avara maastikuga kohas, kus puuduvad terasrajatised ja kõrgepingeliinid.
Käivitage auto.

 Märkus

Parimaks kalibreerimiseks lülitage kõik elektriseadmed (kliimaseadmesüsteem, klaasipuhastid jne) välja ja veenduge, et kõik uksed on suletud.
Hoia tahavaatepeegli alumises servas olevat nuppu umbes 3 sekundit all. Kuvatakse praeguse magnettsooni number.
P3/P4-1517-Compass magnetic zones

Magnetvööndid.

Vajutage nuppu korduvalt, kuni kuvatakse vajalik magnetsoon (1–15). Vaata kompassi magnettsoonide kaarti.
Oodake, kuni kuval hakatakse uuesti näitama tähte C või hoidke nuppu tahavaatepeegli allosas allavajutatuna umbes 6 sekundi jooksul (kasutage nt kirjaklambrit), kuni kuvama hakatakse tähte C.
Sõitke aeglaselt ringikujuliselt kiirus ei tohi olla suurem kui 10 km/h (6 mph), kuni näidikul kuvatakse kompassi suund, mis näitab, et kalibreerimine on lõppenud. Seejärel sõitke veel 2 ringi, et viia läbi täppiskalibreerimine.
Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.

Kas sellest oli abi?