V40 Cross Country

2018

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon* (RSI)

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon (RSI1) aitab juhil järgida kiirusega seonduvaid liiklusmärke ja teatud keelumärke, millest sõiduk on möödunud.
P4/P3-1220-RSI Läsbara trafikskyltar

Loetavate märkide näited2.

RSI annab teavet hetkekiiruse, kiirtee ja maantee alguse/lõpu, möödasõidu keeluala, lubatud sõidusuuna jpm kohta.

Pärast möödumist nii kiirtee/maantee märgist kui ka kiiruspiirangu märgist otsustab liiklusmärkide lugemise funktsioon RSI kiirtee/maantee märgi kuvamise kasuks.

 Hoiatus

  • Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

RSI sees/väljas

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon on valitav - juht saab valida kas Sees või Väljas.

P4-1220-MyCar RSI
Aktiveerige RSI järgmiselt.
  1. Leidke funktsioon menüüsüsteemis MY CAR, vt MY CAR.
  2. Suvandi Road sign information esiletõstmiseks vajutage korraks nuppu OK/MENU, väljumiseks vajutage nuppu EXIT.
  1. 1 Road Sign Information
  2. 2 Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid mõned näited.

Kas sellest oli abi?