V40 Cross Country

2018

Kohanduv püsikiirusehoidja* - ajaintervalli seadistamine

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.
P4-1220-ACC Ändra avstånd

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse näidikupaneelil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Aja-pikivahe seadistamine/muutmine:

  • Keerake roolil paiknevat pöördlülitit (või kasutage kiirusepiirajateta autode puhul nuppe /).

Väiksel kiirusel ja väikeste vahemaade korral suurendab kiirusehoidik intervalli kergelt.

Kohanduv kiirusehoidik võimaldab intervalli teatud olukordades märgatavalt muuta, et auto saaks eesoleva sõiduki järel sujuvalt ja mugavalt sõita.

Arvestage sellega, et lühike intervall jätab juhile võimalike ootamatute olukordade tekkimisel liikluses väga lühikese aja reageerimiseks ja tegutsemiseks.

Sama sümbol kuvatakse ka Pikivahe hoiatuse aktiveerumise korral.

 Märkus

Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.

Kui adaptiivne kiirushoidik ei näi reageerivat selle aktiveerimisel, võib kiiruse suurendamist takistada ajaline vahe eessõitva sõidukiga.

Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.

Lugege lisateavet liikumiskiiruse käsitsemise kohta.

Kas sellest oli abi?