V40 Cross Country

2018

Mootori käivitamine

Mootori käivitamine ja seiskamine toimub kaugjuhtimispult-võtmest ja nupust START/STOP ENGINE.
P4-1220-Y55X-Remote key in ignition slot

Süütelukk väljavõetud/sisestatud kaugjuhtimispuldiga ja nupp START/STOP ENGINE.

 Oluline

Ärge vajutage valesti keeratud kaugjuhtimispulti sisse – hoia kinni metallvõtmega poolest. Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine

Sisestage kaugjuhtimispult-võti süütelukku ja lükake lõppasendisse.
Hoidke sidurit all1. (Automaatkäigukasti korral vajutage pidurile.)
Vajutage START/STOP ENGINE -nuppu ja laske see lahti.

Starter töötab kuni mootori käivitumiseni või selle ülekuumenemiskaitse vallandumiseni.

 Oluline

Kui mootor 3. käivituskorra peale ei käivitu, oodake enne uuesti käivitamist 3 minutit. Lase akul toibuda – see suurendab käivitusvõimsust.

 Hoiatus

Enne autost lahkumist eemalda kaugjuhtpult alati süütelukust ning veendu, et süütelukk on asendis 0 – eriti tähtis on see siis, kui autos on lapsi. Lisainfot selle funktsiooni kohta vt. Võtme asendid.

 Märkus

Külmkäivitusel võib teatavat tüüpi mootoritel tühikäigu pöörete arv olla normaalsest tunduvalt suurem. See on mõeldud selleks, et väljalaskesüsteem saavutaks võimalikult kiiresti normaalse töötemperatuuri, et heitmeid võimalikult vähendada ja sellega keskkonda kaitsta.

Võtmevaba käivitamine (Keyless drive)*

Bensiini ja diiselmootorite võtmevabaks käivitamiseks tehke toimingud 2–3.

 Märkus

Mootori käivitamise eeltingimusena peab üks auto võtmeta käivitamise ja lukustamise funktsiooniga kaugjuhtimispult olema salongis või pakiruumis.

 Hoiatus

Ära eemalda kaugjuhtpulti autost, kui autoga sõidetakse või seda pukseeritakse.

  1. 1 Kui auto liigub, siis on auto käivitamiseks piisav vajutada nuppu START/STOP ENGINE.
  2. * Lisavarustus/tarvik.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?