V40 Cross Country

2018

Alarm*

Signalisatsioon on seade, mis kaitseb sõidukit näiteks sissemurdmiskatse vastu.

Aktiveeritud alarm käivitub, kui:

  • uks, kapott või tagaluuk avatakse 1
  • salongis tuvastatakse liikumine (liikumissensori olemasolul*)
  • autot tõstetakse või seda pukseeritakse (kaldesensori olemasolul*)
  • aku kaabel on lahti võetud
  • sireeni ja auto vaheline ühendus katkestatakse.

Kui alarmsüsteemis on rike, kuvatakse näidikupaneelil vastavat teadet. Sel juhul pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

 Märkus

Liikumisandurid aktiveerivad signalisatsiooni, kui salongis avastatakse liikumine – andurid reageerivad ka õhu liikumisele. Seega võib häiresignaal sisse lülituda, kui autoaknad on lahti jäänud või kui kasutatakse salongisoojendust.

Selle vältimiseks: Sulgege aken, kui autost lahkute. Kui kasutate statsionaarset salongi soojapuhurit (või eraldi soojapuhurit), ärge suunake õhuvoogu salongis ülespoole. Alternatiivselt võib kasutada alarmi taseme vähendamist, vt "Alarmi vähendatud tase".

 Märkus

Ärge püüdke alarmsüsteemi komponente ise remontida ega muuta. Sellised katsed võivad mõjutada kindlustustingimusi.

Alarmi aktiveerimine

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu.

Alarmi desaktiveerimine

Vajutage kaugjuhtimispuldil Unlock-nuppu.

Tööle hakanud alarmi väljalülitamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil luku avamise nuppu või sisestage võti süütelukku.
  1. 1 Kehtib mõnes riigis.
  2. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?