V40 Cross Country

2018

Istmesoojendusega tagaiste*

Reisijate mugavuse tõstmiseks külmades oludes on tagaistme välimistel istekohtadel kolm soojendustaset.
P4-1220-Y55X-Buttons bak of tunnel console

Valitud soojusaste kuvatakse nuppude tuledel:

Vajutage nuppu korduvalt, et vahetada erinevate tasemete vahel või keelata funktsioon.

Saadaval on kolm soojenduse taset, millel on erinevad kütmistasemed:
  • Kõrgeim soojenduse tase - kolm tuld süttivad.
  • Madalam soojenduse tase - kaks tuld süttivad.
  • Madalaim soojenduse tase - üks tuli süttib.
  • Kütte väljalülitamisel ei sütti ükski tuli.

 Hoiatus

Istmesoojendust ei tohi kasutada inimesed, kellel on temperatuuri tõusu puuduliku tunnetuse tõttu raske tajuda või muid raskusi istmesoojenduse nuppude kasutamisel. Vastasel korral võivad neil tekkida tervist kahjustavad põletused.

Kas sellest oli abi?