V40 Cross Country

2018

Hill Descent Control (HDC)

HDC-d võib võrrelda automaatse mootorpiduriga. Allamäge sõites pidurdub auto gaasipedaali lahtilaskmisel tavaliselt mootori abil, mis hakkab madalatel pööretel töötama - seda nimetatakse mootoriga pidurdamiseks. Mida järsem on kalle ja mida rohkem on auto koormatud, seda kiiremini auto hoolimata mootoriga pidurdamisest liigub - HDC funktsioon kompenseerib seda pidurite automaatse rakendamisega.

HDC-d puudutav üldteave

See funktsioon muudab kiiruse suurendamise/vähendamise allamäge sõitmisel võimalikuks ainult gaasipedaali abil, jalgpidurit kasutamata. Gaasipedaali tundlikkus väheneb või suureneb olenevalt gaasipedaali asendist, mille käik sõltub mootori kiirusest etteantud piirides. Pidurisüsteem pidurdab ning tagab auto väikese ja ühtlase kiiruse, võimaldades juhil nii täielikult roolimisele keskenduda.

HDC on eriti suureks abiks järskudel kalletel, millel on ebaühtlane teekate ja libedad osad, nt paadi haagisel oleva paadi vettelaskmisel rambilt.

 Hoiatus

HDC ei toimi kõikides olukordades, vaid on mõeldud ainult täiendavaks abiks.

Juht vastutab alati sõiduohutuse eest.

Funktsioon

P4-1246-v40xc HDC-button

HDC sees/väljas.

HDC aktiveeritakse või deaktiveeritakse keskkonsoolil paiknevast lülitist. Kui funktsioon on aktiivne, süttib vastava lüliti tuli.

Symbol stabilitetssystem - text

Kui HDC töötab normaalselt, siis põleb näidikupaneeli sümbol koos tekstiteatega Tõusupidur sisselülitatud.

Manuaalkäigukastiga autol töötab see funktsioon vaid esimese või tagurpidi käigu kasutamisel.

Automaatkäigukastiga autol tuleb valida R või manuaalrežiimis (+S-) olles 1. Seda näitab näidikuplokis number 1 või R, vt Automaatkäigukast - Geartronic.

 Märkus

HDC aktiveerimine ei ole võimalik, kui automaatkäigukast on asendis D.

Kasutamine

HDC võimaldab autol mootoriga pidurdamise ajal liikuda edasi kiirusega kuni 10 km/h(6 mph) ja tagasi kiirusega kuni 7 km/h(4 mph). Kuid gaasipedaali abil võib valida käigukasti suvalise kiirusregistri. Gaasipedaali vabastamisel pidurdatakse auto ruttu kiirusele 10 või 7 km/h(6 või 4 mph), olenemata kallaku kaldest, seejuures ilma vajaduseta jalgpidurit vajutada.

Selle funktsiooni kasutamise korral süttivad pidurituled automaatselt. Juht saab auto igal ajal jalgpiduri abil pidurdada või peatada.

HDC deaktiveeritakse:

  • keskkonsoolil paikneva sisse-/väljalülitamisnupuga
  • kui manuaalkäigukastiga autol valitakse käik, mis pole 1 või R
  • kui automaatkäigukastiga auto manuaalrežiimis valitakse käik, mis pole 1 või R.

Selle funktsiooni saab igal ajal välja lülitada. Kui see toimub järsust kallakust allasõidul, ei toimi pidurdusefekt kiiresti, vaid aeglaselt.

 Märkus

Kui HDC on aktiveeritud, võib tekkida gaasipedaali aktiveerimise ja mootori reageerimise vahel viivitus.

Kas sellest oli abi?