V40 Cross Country

2018

Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid

Kaugjuhtimispultvõtme funktsioonideks on näiteks uste lukustamine ja avamine.

Funktsioonid

P4-1220-Y55X-Remote key, standard version

Tavaline kaugjuhtimispult.

  1.   Lukustamine
  2.   Lukust lahtitegemine
  3.   Lähenemisvalgustus
  4.   Tagaluuk
  5.   Paanikafunktsioon
P4-1220-Y55X-Remote key with PCC

PCC-ga kaugjuhtimispult* (Personal Car Communicator).

  1.   Teabenupp - funktsiooni kirjeldust vt PCC funktsiooniga kaugjuhtimispult - unikaalsed funktsioonid.

Funktsiooninupud

Locking (Lukustamine) – lukustab uksed ja tagaluugi ning aktiveerib seejärel alarmi, vt Lukustamine/lahtilukustamine - sõidukist väljastpoolt .

Kõigi akende samaaegseks sulgemiseks hoidke nuppu all. Lisainfot vt Üldine avamine.

 Hoiatus

Kui aknad suletakse kaugjuhtimispult-võtmega, veenduge, et kellegi käed ei jää nende vahele.

Unlocking (Avamine) – avab uksed ja tagaluugi ning desaktiveerib alarmi.

Kõigi akende samaaegseks avamiseks hoidke nuppu all. Lisainfot vt Üldine avamine.

Funktsiooni saab ümber häälestada kõikide ukselukkude korraga avamiselt ainult juhiukse luku avamisele – pärast pikka vajutust tuleb kümne sekundi vältel nuppu veel kord vajutada, et avada ka ülejäänud ukselukud.

Funktsiooni saab muuta menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

Approach light duration (Lähenemisvalgustus) – kasutatakse auto valgustuse sisselülitamiseks teatud kauguselt.

Tailgate (Tagaluuk) – avatakse ainult tagaluugi lukk ja desaktiveeritakse tagaluugi alarm.

Häirefunktsioon Panic function – Kasutatakse juhi tähelepanu äratamiseks hädaolukorras.

Suunatulede ja helisignaali aktiveerimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all vähemalt kolm sekundit või vajutage seda kolme sekundi jooksul kaks korda.

Funktsiooni saab sama nupu abil välja lülitada, hoides nuppu vähemalt viis sekundit all. Muidu lülitub funktsioon automaatselt kolme sekundi pärast välja.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?