V40 Cross Country

2018

Kohanduv püsikiirusehoidja* - toimimine

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Kohanduv kiirusehoidik koosneb kiirusehoidiku ja koordineeritud pikivahe süsteemist.

Talitluse ülevaade

P4-1220-Adaptiv farthållare Princip

Talitluse ülevaade1.

  1. Hoiatustuli – juht peab pidurdama
  2. Rooli klahvistik
  3. Radariandur

Kohanduv kiirusehoidik koosneb kiirusehoidiku ja koordineeritud pikivahe süsteemist.

 Hoiatus

Adaptiivne püsikiirushoidik ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Juht peab vahele segama, kui süsteem ei suuda eessõitva auto kiirust tuvastada.

Adaptiivne kiirusehoidik ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi, samuti näiteks väikeste sõidukite, näiteks jalgratta või mootorratta, korral. Samuti ei reageeri süsteem vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile.

Ära kasuta adaptiivset püsikiirushoidikut näiteks linnaliikluses, tiheda liikluse korral, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihmas/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Kaugust eesolevast sõidukist mõõdab peamiselt radariandur. Püsikiirushoidik reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Pidurite rakendamisel kohanduva püsikiirusehoidja poolt võivad need tekitada madalat müra - see on täiesti normaalne nähe.

 Hoiatus

Piduripedaal liigub adaptiivse kiirushoidiku pidurdamise ajal. Ärge hoidke jalga piduripedaali all, sest see võib sinna kinni jääda.

Püsikiirushoidik aitab sõita samal sõidurajal eespool sõitva sõiduki järel juhi valitud ajaintervalli alusel. Kui radarandur ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus ületab määratud kiirust.

Kohanduva kiirusehoidiku eesmärgiks on kohandada kiirust sujuvalt. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral, või kui eesolev sõiduk pidurdab järsult. Radaranduri funktsionaalsete piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Adaptiivse kiirushoidiku saab aktiveerida teise sõiduki järgimiseks kiirustel alates 30 km/h2 (20 mph) kuni 200 km/h (125 mph). Kui kiirus langeb alla 30 km/h (20 mph) või kui mootori pöörded langevad liiga madalale, lülitatakse kiirushoidik ooterežiimile, mille puhul automaatset pidurdamist ei toimu – juht peab ise hoidma eelsõitvast sõidukist ohutut pikivahet.

Hoiatustuli – juht peab pidurdama

Kohanduva püsikiirushoidja pidurdusvõimsus vastab ligikaudu 40% auto pidurdusvõimsusest.

P3+4-1646-Collision Warning Function

Audiovisuaalne hoiatussignaal kokkupõrkeohu korral3.

Kui autot peaks pidurdama järsemalt kui adaptiivne püsikiirushoidik seda võimaldab, kuid juht ei tee seda, lülituvad sisse kokkupõrke hoiatussüsteemi märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

 Märkus

Hoiatuslampi võib olla raske näha tugevas päikesevalguses või päikeseprille kandes.

 Hoiatus

Adaptiivne kiirusehoidik hoiatab ainult sõidukite eest, mille radariandur on avastanud. Seega ei pruugita hoiatust anda või see võidakse anda teatava viivitusega. Ärge oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vajaduse korral.

Järsud tõusud ja/või suur koorem

Pidage meeles, et adaptiivne püsikiirushoidik on ennekõike mõeldud tasasel teel sõitmiseks. Sõites järsu langusega teedel, raske koorma või järelhaagisega, võib tekkida raskusi õige pikivahe hoidmisega eesliikuva sõidukiga - sellisel juhul tuleb olla eriti tähelepanelik ja valmis kiirust vähendama.

  1. 1 TÄHELEPANU: Pilt on illustratiivne - detailid võivad olenevalt konkreetse auto mudelist erineda.
  2. 2 Ummikuabisüsteem automaatkäigukastiga varustatud sõidukite korral toimib kiirusevahemikus 0–200 km/h (0–125 mph).
  3. 3 TÄHELEPANU! Pilt on illustratiivne - detailid võivad olenevalt konkreetse auto mudelist erineda.

Kas sellest oli abi?