V40 Cross Country

2018

City Safety™ - laserandur

City Safety™ süsteem sisaldab laserkiire põhimõttel toimivat andurit. Pöördu kvalifitseeritud teenindusse, kui tekib tõrge või laserandur vajab hooldust – soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse. Laseriseadme käsitsemisel on ettenähtud juhiste järgimine kohustuslik.

Kaks järgmist silti on seotud laseranduriga.

P3-835-xc60 Decal Laser info

Ülemine joonisel olev silt kirjeldab laserkiireklassi järgnevalt:

  • Laserkiirgus – optilise vahendiga ei tohi otse laserkiirde vaadata – klassi 1M laserseade.

Alumine joonisel olev silt kirjeldab laserkiire füüsikalisi andmeid:

  • IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Vastab FDA (USA toiduamet) standarditele, mis puudutavad laserseadmete ehitust, v.a kõrvalekalded, mis on kooskõlas lasereid puudutava teatisega nr 50 Laser Notice No. 50", välja antud26. juulil 2001.

Laseranduri kiirgusandmed

Alljärgnevas tabelis on loetletud laseranduri füüsikalused andmed.

Suurim impulsienergia2,64 µJ
Suurim keskmine võimsus45 mW
Impulsi kestus33 ns
Hajuvus (horisontaalne x vertikaalne)28° × 12°

 Hoiatus

Nende juhiste mittejärgimisel tekib silmavigastuste oht!

  • Ärge vaadake kunagi laserandurisse (see väljastab nähtamatut laserkiirgust) suurendusoptikaga (nt suurendusklaasi, mikroskoobi, läätse või muu optilise instrumendiga) lähemal kui 100 mm.
  • Laserandurit tohib testida, remontida, eemaldada, reguleerida ja/või selle osi vahetada üksnes kvalifitseeritud töökoda - soovitame Volvo volitatud töökoda.
  • Kahjuliku kiirguse vältimiseks ära tee muid seadistus- ja hooldustöid peale siin kirjeldatute.
  • Remontija peab järgima laseranduri kohta koostatud eriteavet.
  • Ära eemalda laserandurit (nende alla kuuluvad ka läätsed). Eemaldatud laserandur vastab standardi IEC 60825-1 kohaselt klass 3B laserile. Klassi 3B laser on silmale ohtlik ja võib seetõttu vigastusi põhjustada.
  • Laseranduri pistik tuleb enne tuuleklaasi eemaldamist lahutada.
  • Laserandur tuleb paigaldada tuuleklaasile enne anduripistiku ühendamist.
  • Laserandur saadab laserkiire kaugjuhtimispult-võtme seadmisel süüteasendisse II, seda ka seisatud mootori korral.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?