V40 Cross Country

2018

Kaugjuhtimispult-võti/PCC - patarei vahetamine

Kaugjuhtimispuldi patarei1 võib vajada vahetamist.

Kaugjuhtimispuldi patarei tuleb vahetada välja järgmistel juhtudel:

  • süttib teatetähis ja näidikuplokil kuvatakse Võtme patarei on tühi Vt juhendit

ja/või

  • lukud ei reageeri korduvalt autost kuni 20 meetri kaugusel asuva kaugjuhtimispuldi signaalile.
16w17 - P4 - Fjärrnyckel batteribyte 1
16w17 - P4 - Fjärrnyckel batteribyte 2
P3-720 Batteribyte på fjärrnyckel 3/3

Avamine

Lükake vedrulukustus kõrvale.

Samal ajal tõmmake puldivõtit otse tagasi.

Sisestage vedrukinnitusega katte taga olevasse pilusse 3 mm laiuse otsaga tavaline kruvikeeraja ning kergita kaugjuhtimispulti õrnalt.

 Märkus

Keerake kaugjuhtimispult-võti nupud ülespidi, et vältida patareide väljakukkumist selle avamisel.

 Oluline

Vältige uute patareide ja nende kontaktpindade sõrmedega puudutamist, sest see võib nende tööd halvendada.

Patarei vahetamine

 Märkus

Volvo soovitab kasutada kaugjuhtimist-/PCC-võtmes patareisid, mis vastavad UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Tehases paigaldatud või volitatud Volvo teeninduse vahetatud patareid vastavad ülalnimetatud kriteeriumidele.

Vaata katte siseküljelt järgi, kummal pool asub patarei/patareide (+) ja () pool.

Ühe patareiga kaugjuhtimispult

  1. Kangutage patarei ettevaatlikult välja.
  2. Paigaldage uus patarei (+) poolega allpool.

PCC*-funktsiooniga puldil on kaks patareid.

  1. Kangutage patareid ettevaatlikult välja.
  2. Kõigepealt asetage kohale üks uus patarei (+) poolega ülevalpool.
  3. Asetage valge plastriba vahele ning paigaldage teine uus patarei (+) poolega allpool.

Patarei tüüp

Kasutage patareisid CR2430, 3 V.

Kokkupanek

Vajutage pult kokku.
Hoidke kaugjuhtimispulti avaga ülespoole ja laske puldivõti avasse.
Vajutage kergelt puldivõtit. Kui puldivõti läheb oma kohale, peaks olema kuulda klõpsatus.

 Oluline

Kõrvaldage tühjad patareid kindlasti kasutuselt keskkonnasõbralikul viisil.
  1. 1 PCC-funktsiooniga puldil on kaks patareid.
  2. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?