V40 Cross Country

2018

Driver Alert Control (DAC)*

Funktsioon DAC on mõeldud juhi tähelepanu äratamiseks ebakindlate juhtimisvõtete korral, nt olukorras, kus juhi tähelepanu hajub või kui juht hakkab unne vajuma.

Funktsiooni DAC eesmärk on tuvastada aeglaselt halvenev sõiduvõime ning see on ette nähtud kasutamiseks peamiselt suurtel teedel.

DAC - Vinglig väg

Kaamera tuvastab sõiduteel oleva teemärgistuse ja võrdleb teelõiku rooli liigutamisega. Juhi tähelepanu äratatakse juhul, kui sõiduk ei sõida teel ühtlaselt.

Mõnel juhul juhi väsimus sõiduvõimet ei mõjuta. Sellisel juhul juhile hoiatust ei esitata. Seetõttu on juhi väsimusmärkide korral alati oluline peatuda ja puhata, olenemata sellest, kas DAC annab hoiatuse või mitte.

 Märkus

Seda funktsiooni ei tohi kasutada sõiduaja pikendamiseks. Kavandage alati regulaarsete intervallidega puhkusi, et saaksite hästi välja puhata.

Piirang

Mõnel juhul võib süsteem anda hoiatuse ka siis, kui juhi sõiduvõime ei ole halvenenud, nt:

  • tugeva küljetuule korral
  • rööpasse sõidetud teekatetel.

Funktsioon DAC ei ole mõeldud kasutamiseks linnaliikluses.

 Märkus

Kaameraanduri toime on teatavates oludes piiratud, vt. Kokkupõrke hoiatussüsteem - kaameraandurite piiratud toime.

Kas sellest oli abi?