V40 Cross Country

2018

Aktiivne kaugtuli*

Aktiivsete kaugtulede funktsioon juhib esitulede ümberlülitamist vastavalt vastutulevale liiklusele ja reageerib ühtlasi eessõitva sõiduki tagatuledele, lülitades kaugtuled lähituledele ümber. Ümberlülituse põhjustanud olukorra möödumisel lülitatakse tuled taas kaugtuledele ümber.

Aktiivne kaugtuli - AHB

Aktiivsed kaugtuled (Active High Beam - AHB) on funktsioon, mis kasutab tuuleklaasi ülaservas paiknevat kaameraandurit vastutulevate liiklejate esitulede valguse või eessõitvate sõidukite tagatulede valguse tuvastamiseks, millest juhinduvalt lülitab kaugtuled ümber lähituledele. Funktsioon võib arvesse võtta ka tänavavalgustust.

Tuled lülituvad tagasi kaugtuledele umbes sekundi vältel, kui kaamera sensor ei tuvasta enam vastutuleva liikluse esitulesid ega eesõitvate sõidukite tagatulesid.

Sisse/välja lülitamine

AHB saab aktiveerida, kui valgusvihu reguleerimise nupp on asendis (kui funktsioon ei ole menüüsüsteemis MY CAR välja lülitatud, vt MY CAR).

P4-1320 Active High Beam toggling

Roolikang ja esitulede nupp asendis AUTO.

Funktsioon saab käivituda sõites pimedas kiirusega ca 20 km/h(12 mph) või rohkem.

AHB saab sisse/välja lülitada, tõmmates vasakpoolse roolikangi rooliratta poole lõppasendisse ja seejärel vabastades. Funktsiooni väljalülitamine kaugtulede põlemise ajal tähendab tulede lähtestamist lähituledeks.

Auto analoog-näidikupaneeliga

Kui AHB on aktiveeritud, süttib näidikuploki infoekraanil sümbol .

Kui kaugtuled on sisse lülitatud, süttib näidikupaneelil ka sümbol .

Auto digitaal-näidikupaneeliga

Kui AHB on aktiveeritud, muutub näidikuploki infoekraanil sümbol valgeks.

Kaugtulede sisselülitamisel põleb sümbol sinisena.

Käsitsi käitamine

 Märkus

Hoidke esiklaasi pind kaameraanduri ees jääst, lumest, udust ja mustusest vaba.

Ärge pistke ega kinnitage midagi tuuleklaasi külge kaameraanduri ette, sest see võib vähendada mõne kaamerast sõltuva süsteemi efektiivsust või peatada selle töö.

Teate Aktiivne kaugtuled Ei tööta ajutiselt Lülita käsitsi kuvamise korral näidikuploki infoekraanil tuleb kaug- ja lähitulede ümberlülitamine käsitsi teha. Seda vaatamata sellele, et nupp on endiselt asendis . Sama kehtib ka teate Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit edastamise ja sümboli süttimise korral. Sümbol nende teadete kuvamisel kustub.

On võimalik, et AHB kasutamine on ajutiselt blokeeritud, nt.tiheda udu või paduvihma korral. AHB muutudes taas kasutatavaks või takistuse eemaldamisel tuuleklaasi anduritelt teade kustub ja süttib sümbol .

 Hoiatus

AHB aitab soodsates oludes saavutada optimaalset valgusvihku.

Juht vastutab alati lähi- ja kaugtulede vahel käsitsi ümberlülitamise eest, kui liiklusolukord või ilmastikutingimused seda nõuavad.

 Oluline

Lähi- ja kaugtulede käsitsi ümberlülitamine võib osutuda vajalikuks näiteks järgmistel juhtudel:

 • tugevas vihmas või tihedas udus
 • jäises vihmas
 • kerges lume- või lörtsisajus
 • kuuvalguses
 • halvasti valgustatud asulateel sõites
 • kui eessõitvate sõidukite valgustus on nõrk
 • kui teel või tee ääres on jalakäijaid
 • kui tee lähedal on tugevalt peegeldavaid objekte, näiteks silte
 • kui vastutulevate sõidukite valgust varjab nt põrkepiire
 • kui ristuvatel teedel liigub sõidukeid
 • künkaharjal või orus
 • järskudes kurvides

Täpsema teabe saamiseks kaameraanduri piirangute kohta vt. Kokkupõrke hoiatussüsteem - kaameraandurite piiratud toime.

Kas sellest oli abi?