V40 Cross Country

2018

Aktiivsed kurvituled*

Aktiivsed kurvituled on mõeldud valgustama kurve ja ristmike.

LED1-esituledega autol* võivad varustusastmest sõltuvalt olla aktiivsed kurvituled.

p3007 ljusbild active bi-xenon ljus

Tulede valgusvihu välja- (vasak) ja sisselülitatud (parem) funktsiooniga.

LED-esituledega autol võivad varustusastmest sõltuvalt olla aktiivsed kurvituled. Aktiivsed kurvituled järgivad rooli keeramist ja pakuvad parima võimaliku valgusvoo kurvides ja ristmikel, mis suurendab liiklusohutust.

Funktsioon lülitub auto käivitamisel automaatselt sisse (välja arvatud juhul, kui see pole menüüsüsteemist välja lülitatud MY CAR, vt MY CAR). Funktsiooni tõrke korral süttib näidikupaneelil sümbol ning samal ajal kuvatakse infoekraanil selgitavat teksti ja hiljem valgustatud sümbolit.

TähisTeadeSpetsifikatsioon
Esitulesüsteemi tõrge Vajalik hooldusSüsteem on vabastatud. Kui teade püsib, pöördu teenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Funktsiooni saab kasutada ainult hämaras või pimedas sõitva autoga.

Funktsiooni2 saab välja ja sisse lülitada menüüsüsteemis MY CAR, vt MY CAR.

  1. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Aktiveeritakse tehasest tarnimisel.

Kas sellest oli abi?