V40 Cross Country

2018

Driver Alert System*

Driver Alert System ülesandeks on aidata juhte, kelle juhtimisoskus on ebaühtlane või kes tahtmatult väljub oma sõidurealt.

Driver Alert System koosneb erinevatest funktsioonist, mida saab sisse lülitada korraga või eraldi:

Sisselülitatud funktsioon läheb ooterežiimi ning seda ei aktiveerita automaatselt enne, kui kiirus ületab 65 km/h (40 mph).

Funktsioon deaktiveeritakse uuesti, kui kiirus langeb alla 60 km/h (37 mph).

Funktsioonide töö rajaneb kaameral, mis jälgib mõlemale poole sõidurida kantud teemärgistust.

 Hoiatus

Driver Alert System ei toimi kõikides olukordades, vaid on mõeldud ainult täiendavaks abiks.

Juht vastutab alati sõiduohutuse eest.

Kas sellest oli abi?