Kohanduv püsikiirusehoidja* - sümbolid ja teated

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Mõnikord võib kohanduv kiirusehoidik kuvada sümbolit või teateteksti. Siin on mõned näited - järgige vajadusel antud soovitusi:

Sümbol1TeadeSpetsifikatsioon
P3-0720 Symbol farthållare 2Sümbol on VALGEKohanduv kiirusehoidik lülitatakse ooterežiimi.
P3-0720 Symbol farthållare 2Sümbol on ROHELINEAuto liigub etteantud kiirusel.
Symbol farthållare 1Püsikiirusehoidja tavafunktsioon on valitud manuaalselt.
Vali ESC Normal et püsikiirus tühistadaKohanduva püsikiirushoidiku funktsioon on blokeeritud, kuni ESC määratakse tavarežiimi – Stabiilsussüsteem.
Adaptiivne püsikiirus tühistatudKohanduv püsikiirusehoidja on väljalülitatud olekus – juhil tuleb kiirust ise hoida.
Adaptiivne kiirushoidik ei tööta

Kohanduvat püsikiirusehoidjat ei ole võimalik aktiveerida.

Selle põhjuseks võib olla:

  • piduri temperatuur on kõrge
  • radariandur on blokeeritud, nt lörtsi või vihma tõttu.

Lisateavet veaotsingu kohta leiate jaotisest Veaotsing ja toimingud

P4-1246-Symbol Radar BlockeradRadar blokeeritud Vt juhendit

Kohanduv püsikiirusehoidja on ajutiselt väljalülitatud olekus.

  • Radariandur on blokeeritud ja ei suuda avastada teisi sõidukeid nt tugeva vihma või radarianduri ette kogunenud lörtsi tõttu.

Nüüd saab juht lülitada sisse tavalise kiirushoidiku (CC) – tekstteated näitavad sobivaid valikuvariante.

Lugege lisateavet radaranduri piirangute kohta.

Adaptiivne kiirushoidik vajab hooldust

Kohanduv püsikiirusehoidja on väljalülitatud olekus.

  • Pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.
Hoia autot piduriga + helisignaal + märgutuli esiklaasil + pidurdamine2

Auto seisab paigal ja kohanduv püsikiirusehoidja vabastab piduri, mistõttu on võimalik, et auto alustab peagi veeremist.

  • Juht peab ise pidurdama. Teade jääb ekraanile ja häiresignaal töötab, kuni juht vajutab pidurit või gaasi.
Alla 30 km/h Vajalik eesliikuv auto2Kuvatakse juhul, kui juht üritab kiirushoidiku aktiveerida kiirusel alla 30 km/h (20 mph), ilma et eespool oleks teist sõidukit.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Sümbolid on skemaatilised.
  3. 2 Ainult koos ummikuabisüsteemiga.