V40 Cross Country

2018

Kokkupõrke hoiatussüsteem* - jalgratturite tuvastus

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.
P3-1320- CW w FullBrake + Cykel - Symboler-2

Funktsioon "näeb" ainult teiega samas suunas liikuvaid jalgrattureid tagant.

P3-1320- CW w FullBrake + Cykel - Symboler

Näide sellest, mida süsteem jalgratturina tõlgendab - selged auto keskjoonele jäävad kere- ja jalgrattakontuurid otse tagant vaadatuna.

Süsteemi optimaalseks toimimiseks on oluline, et süsteemi funktsioon, mis tuvastab jalgratturid, saaks võimalikult ühest teavet kehakuju ja jalgratta kuju kohta – see tähendab, et võimalik peab olema tuvastada jalgratas, pea, käed, õlad, jalad, üla- ja alakeha ning inimese tavaline liikumismuster.

Kui suur osa jalgratturi kehast ei ole kaamera jaoks nähtav, ei suuda süsteem jalgratturit tuvastada.

 • Et funktsioon suudaks jalgratturi tuvastada, peab jalgrattur olema täiskasvanu ning sõitma täiskasvanu jalgrattaga.
 • Funktsioon suudab tuvastada vaid teiega samas suunas liikuvat jalgratturit tagant, mitte nurga all ega küljelt.
 • Jalgaratas peab olema varustatud hästi nähtava ning heaks kiidetud 1 punase helkuriga, mis paikneb teepinnast vähemalt 70 cm kõrgusel.
 • Auto vasakul või paremal küljel liikuvad jalgarattureid võidakse tuvastada kas liiga hilja või üldse mitte.
 • Funktsiooni võime jalgrattureid hämaras näha on piiratud, täpselt nagu inimsilmal.
 • Funktsiooni võime jalgrattureid tuvastada deaktiveeritakse pimedas või tunnelis sõidu ajaks, isegi juhul kui tänavavalgustus on sisse lülitatud.
 • Jalgratturite optimaalseks tuvastamiseks tuleb funktsioon City Safety™ aktiveerida, vt City Safety™.

 Hoiatus

Kokkupõrkehoiatus koos automaatpiduri ja jalgratturianduriga on autojuhti abistav funktsioon.

Funktsioon ei suuda tuvastada:

 • kõiki jalgrattureid igas olukorras ning see ei näe näiteks ka osaliselt varjatud jalgrattureid.
 • küljelt lähenevaid ja kehapiirjooni varjavate riietega jalgrattureid.
 • jalgrattaid, millel pole tagumist punast helkurit.
 • suure koormaga jalgrattaid.

Juht on alati vastutav sõiduki nõuetekohase juhtimise ja ohutu pikivahe hoidmise eest.

 1. 1 Helkur peab vastama riigi liiklusseadustes sätestatud soovitustele ja tingimustele.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?