V40 Cross Country

2018

Mootoriõli – üldine teave

Soovitatavate hooldusvälpade rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli.
P4-1446-Oil decal_EU/OS

Volvo soovitab:

Px-1346-Castrol decal

Sõitmine rasketes oludes, vt. Mootoriõli - rasked tööolud.

 Oluline

Mootori hooldusvälba nõuete täitmiseks on tehases mootorisse valatud spetsiaalselt kohandatud sünteetiline õli. Õli on hoolikalt valitud, arvestades vajalikku tööaega, käivitumisomadusi, kütusekulu ja keskkonnamõju.

Soovitatavate hooldusvälpade rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli. Kasuta ettenähtud mootoriõli nii õli lisamisel kui vahetamisel. Vastasel korral võib väheneda mootori tööaeg, halveneda käivitamisomadused ning suureneda kütusekulu ja mõju keskkonnale.

Volvo Car Corporation ei vastuta garantii korras ühegi kahju eest, mis on tingitud sobimatu margi või viskoossusega mootoriõli kasutamisest.

Volvo soovitab lasta õli vahetada volitatud Volvo teeninduses.

Volvo kasutab madala/kõrge õlitaseme või madala õlirõhu korral hoiatamiseks erinevaid süsteeme. Teatud tüüpi mootoritel on õlirõhu andur ning sel juhul kasutatakse näidikuplokis madala õlirõhu ohutähist. Teised versioonid on varustatud õlitaseme anduriga ning juhti teavitatakse näidikupaneelil asuva ohusümboliga ja tekstide kuvamisega. Teatavad versioonid on varustatud mõlema süsteemiga. Täpsema info saamiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.

Vahetage mootoriõli ja õlifiltrit vastavalt Teenindus- ja garantiiraamatus toodud vahetusintervallidele.

Ettenähtust kõrgema kvaliteediga õli kasutamine on lubatud. Sõitmiseks rasketes tingimustes soovitab Volvo kasutada tavapärasest kõrgema kvaliteediklassiga õli, vt Mootoriõli - rasked tööolud.

Normid, vt. Mootoriõli - mark ja kogus.

Kas sellest oli abi?