V40 Cross Country

2018

Jalakäija turvapadi* - auto liigutamine

Sõidukiga liikumine on võimalik, juhul kui sõiduk ei ole lülitunud rikkerežiimi.

Kui aktiveerus ka mõni salongis asuv turvapadi, jääb auto ohutusrežiimi.

Viige auto võimalikult lähedasse ohutusse kohta.
Voltige turvapadi kokku, järgides selleks vastavaid juhiseid.
Pöörduge lähimasse hooldustöökotta.

 Hoiatus

Volvo soovitab pöörduda pärast turvapadja aktiveerumist niipea kui võimalik volitatud Volvo teenindusse.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?