V40 Cross Country

2018

BLIS - toimimine

BLIS (Blind Spot Information System) funktsioon aitab juhil jälgida pimedas nurgas toimuvat sõitmisel tihedas liikluses mitme sõidureaga teedel.

BLIS-i aktiveerimine/deaktiveerimine

BLIS lülitub tööle koos mootori käivitamisega. Töölelülitumisest teavitatakse uksepaneelide märgutulede ühekordse vilkumisega.

P4-1220-BLIS På-/Av-knapp

Aktiveerimis-/deaktiveerimisnupp.

Funktsiooni BLIS deaktiveerimiseks/aktiveerimiseks võib vajutada keskkonsoolil nuppu BLIS.

Teatavate lisavarustusena paigaldatavate seadmete kombinatsioonide puhul ei jää keskkonsoolil nupu jaoks enam vaba kohta – sellisel juhul toimub funktsiooni juhtimine auto menüüsüsteemi MY CARabil1.

  • Valige menüüst SettingsCar settingsBLISSees või Väljas.

BLIS-i deaktiveerimisel/aktiveerimisel lamp nupus kustub/süttib ja näidikupaneelil kinnitatakse seda muutust tekstiteatega. Uksepaneeli märgutuled vilguvad aktiveerumisel ühe korra.

Teate kustutamiseks:

  • Vajutage roolisamba vasakpoolse hoova OK nupule.

või

  • Oodake ligikaudu 5 sekundit – teade kustub.

Kui BLIS töötab

P4-1220- BLIS Princip

BLIS-i põhimõte: 1. Pimeala. 2. Kiiresti läheneva sõiduki ala.

BLIS-funktsioon toimib kiirustel üle 10 km/h (6 mph).

Süsteem reageerib järgmistel juhtudel:

  • sõidukist sõidetakse mööda
  • teine sõiduk läheneb kiiresti.

Juhul kui BLIS tuvastab sõiduki tsoonis 1 või kiirelt läheneva sõiduki tsoonis 2, süttib uksepaneelis BLIS märgutuli. Kui juht lülitab hoiatusega samal küljel sisse suunatule, hakkab põlev BLIS-tuli intensiivsema valgusega vilkuma.

 Hoiatus

BLIS ei toimi järskudes kurvides.

BLIS ei toimi auto tagurdamisel.

Piirangud

  • Anduritele kogunev pori, jää ja lumi pärsivad seadme tööd ega võimalda seadmel hoiatusi edastada. BLIS kinnikaetuna ohtusid tuvastada ei suuda.
  • Ärge kinnitage andurite piirkonda esemeid, teipi ega silte.
  • Haagise ühendamisel sõiduki elektrisüsteemiga läheb BLIS süsteem väljalülitatud olekusse.

 Oluline

BLIS- ja CTA-funktsioonide komponente parandada või kaitserauda värvida tohib ainult autoteenindus – soovitame volitatud Volvo teenindust.
  1. 1 Täiendav teave menüüsüsteemi kohta - MY CAR.

Kas sellest oli abi?