V40 Cross Country

2018

Käivitusabi

Juhul kui käivitusaku on tühjaks saanud, siis osutub võimalikuks sõiduki käivitamine doonoraku voolu pealt.
P4-1220-Start engine w auxillary battery

Autot abiakuga käivitades tuleb toimi lühiste ja muu kahju vältimiseks järgmiste juhiste kohaselt:

Lülitage süüde võtme asendisse 0, vt Võtme asendid.
Veendu, et abikäivitusaku pinge on 12 V.
Kui abikäivitusaku on paigaldatud teise autosse - lülitage abistava auto mootor välja ja veenduge, et autod ei puutu kokku.
Ühenda punase käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku plussklemmiga (1).

 Oluline

Ühenda käivituskaabel ettevaatlikult, vältides lühise tekitamist mootoriruumis.
Avage aku esikattel olevad klambrid ja eemaldage kate.
Ühendage punase käivituskaabli teine klamber auto plussklemmiga (2).
Ühenda musta käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku miinusklemmiga (3).
Ühendage teine klamber maanduspunktiga, nt mootori parempoolne ülemine kinnitus, välise kruvi pea (4).
Kontrollige, kas käivituskaabli klambrid on korralikult kinnitatud, et käivitamise ajal ei tekiks sädemeid.
Käivitage abistava auto mootor ja laske sel mõni minut töötada tühikäigust veidi suuremal pöörete arvul, ligikaudu 1500 pööret/minutis.
Käivitage tühjenenud akuga auto mootor.

 Oluline

Ärge puudutage käivitamise ajal kaabli ja auto vahelisi ühendusi, esineb sädemete tekkimise oht.
Eemaldage käivituskaablid vastupidises järjekorras - kõigepealt must ja seejärel punane.
Veenduge, et kumbki musta käivituskaabli klamber ei puutu kokku aku plussklemmi või punase käivituskaabli klambriga.

 Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?