V40 Cross Country

2018

Start/Stop*

Mõnel mootori ja käigukasti kombinatsioonil on olemas Start/Stop funktsioon, mis rakendub näiteks liiklusummikus või lubava fooritule ootamise ajal – mootor lülitub ajutiselt välja ja käivitub taas automaatselt, kui juht soovib sõitu jätkata.

Keskkonnakaitse on üks Volvo Car Corporationi põhiväärtustest, mis mõjutab kõiki meie tegevusi. Sellisele tulemusele orienteeritus on saavutatud tänu mitmetele erinevatele energiasäästufunktsioonidele, millest üks on Start/Stop süsteem, panustades kõige sellega kütusesäästlikkusele, mis omakorda aitab vähendada heitgaaside hulka.

Üldteave Start/Stop kohta

P3-1046 DRIVe S/S-funktion i kö

Mootor lülitub välja, olles vaiksem ja puhtam...

Funktsioon Start/Stop annab juhile võimaluse sõita autoga keskkonnateadlikumalt, lülitades käigu võimalusel alati välja ja lastes mootoril võimaluse korral automaatselt seiskuda.

Auto menüüsüsteem MY CAR jaotises Drive-E sisaldab teavet Volvo Start/Stop süsteemi kohta ning soovitusi energiasäästlike sõiduvõtete kasutamiseks.

Manuaal- või automaatkäigukast

Funktsioon Start/Stop toimib manuaal- ja automaatkäigukastiga auto puhul erinevalt.

Kas sellest oli abi?