V40 Cross Country

2018

Kliimaseadme vedelik - kogus ja tüüp

Auto kliimaseadmes on kasutusriigist sõltuvalt külmutusaine R1234yf või R134a. Kliimaseadme külmutusaine tüübi tuvastamiseks vaadake kapoti siseküljel olevat kleebist.

Kliimaseadmes kasutamiseks ettenähtud vedelike ja määrdeainete tüübid ja mahud on toodud allolevates tabelites.

Kliimaseadme kleebis

Külmutusaine R134a kleebis

P5-1507-Decal air conditioning

Kleebis paikneb mootoriruumis.

Külmutusaine R1234yf kleebis

P3/P4-1617-Decal air conditioning R1234yf

Kleebis paikneb mootoriruumis.

Külmutusaine R1234yf sümbolite selgitus

TähisTähendus
P5-1507-Symbol caution
Ettevaatust
P5-1507-Symbol A/C-system
Mobiilne kliimasüsteem (MAC)
P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system
Määrdeaine tüüp
P5-1507-Symbol Technician type A/C-system
Mobiilise kliimasüsteemi (MAC) hooldamiseks on vajalik väljaõppe saanud tehnik
P5-1507-Symbol Flammable refrigerant
Süttimisohtlik külmutusaine

Külmutusagens

Külmutusainega R134a autod

KaalEttenähtud kvaliteet
625 gR134a

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R134a. Seda süsteemi võib teenindada ja remontida ainult volitatud teenindus.

Külmutusainega R1234yf autod

KaalEttenähtud kvaliteet
575 gR1234yf

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R1234yf. SAE J2845 (tehnikute koolitus mobiilse A/C-süsteemi külmutusagensite ohutu hoolduse ja sisalduse alal) nõuete kohaselt tohivad külmutusagensisüsteemi hooldada ja parandada ainult vastava väljaõppe ja sertifikaadiga tehnikud, et tagada süsteemi ohutus.

Kompressoriõli

KogusEttenähtud kvaliteet
60 mlPAG õli

Aurusti

 Oluline

A/C-süsteemi aurustit ei tohi kunagi parandada ega asendada kasutatud aurustiga. Uus aurusti peab olema sertifitseeritud ja tähistatud SAE J2842 nõuete kohaselt.

Kas sellest oli abi?