V40 Cross Country

2018

Kiirusepiiraja - ajutine väljalülitamine ja ooterežiimis olek*

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P4-1220-Fartbegränsare Rattknappar

Roolinupud ja näidikuplokk - digitaalne ja analoog.

  1. Kiirusepiiraja – sisse/välja.
  2. Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ooterežiim
  4. Maksimaalse sõidukiiruse funktsiooni sisselülitamine ja kiiruse seadistamine.
  5. Valitud kiirus
  6. Kiirusepiiraja aktiivne

Ajutine väljalülitamine – ooterežiim

Kiirusepiiraja ajutine väljalülitamine ja ooterežiimi valimine:

Vajutage .

Märgi (5) värv näidikupaneelil muutub ROHELISEST VALGEKS (digitaalne) või VALGEST HALLIKS (analoog) ja juht võib määratud maksimumkiirust ajutiselt ületada.

Kiirusepiirangu uuesti aktiveerimiseks tuleb vajutada üks kord nuppu . Märgi (5) värv muutub VALGEST ROHELISEKS (digitaalne) või HALLIST VALGEKS (analoog) ja auto maksimumkiirus on jälle piiratud.

Ajutine väljalülitamine gaasipedaali abil

Kiirusepiiraja saab ooterežiimile lülitada ka gaasipedaali abil, näiteks kiireloomuliseks kiirendamiseks ja liiklusolukorrast väljumiseks:

Vajutage gaasipedaal lõpuni alla.

Näidikupaneelil kuvatakse salvestatud maksimaalne kiirus koos värvilise märgiga (5) ja juht võib seatud maksimumkiirust ajutiselt ületada – märgi (5) värv muutub nüüd ROHELISEST VALGEKS (digitaalne) või VALGEST HALLIKS (analoog).

Kiirusepiiraja aktiveerub automaatselt uuesti pärast gaasipedaali vabastamist ning auto kiirus langeb alla eelnevalt valitud/salvestatud maksimaalse kiiruse – märgi (5) värv muutub VALGEST ROHELISEKS (digitaalne) või HALLIST VALGEKS (analoog) ja auto maksimumkiirus on taas piiratud.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?