V40 Cross Country

2018

Käigukangilukustus

Käigukangilukustust on kahte tüüpi - mehaaniline ja automaatne.

Mehaaniline käigukangilukustus

p3007 mekanisk växelväljarspärr

Käigukangi saab asendite N ja D vahel vabalt liigutada. Teised asendid lukustatakse ning neid saab vabastada käigukangil oleva lukustusnupu abil.

Käigukangi nupu allavajutamisel saab käigukangi liigutada asendite P, R, N ja D.

Automaatne käigukangilukustus

Automaatkäigukastil on spetsiaalsed ohutussüsteemid:

Parkimisasend (P)

Auto seisab ja mootor töötab:

  • Hoidke jalga käigukangi teise asendisse viimisel piduripedaalil.

Elektriline käigulukustus – Shiftlock Seisuasend (P)

Käigukangi viimiseks asendist P mõnda muusse asendisse tuleb vajutada piduripedaali ning süüde peab olema asendis II.

Shiftlock – Neutraalasend (N)

Kui käigukang on asendis N ja auto on vähemalt 3 sekundit seisnud (olenemata sellest, kas mootor töötab), lukustub käigukang.

Käigukangi viimiseks asendist N mõnda muusse asendisse tuleb vajutada piduripedaali ning süüde peab olema asendis II.

Deaktiveerida automaatne käigukangilukustus

P4-1220-Auto Gearshift Man Unlock

Kui autoga ei saa sõita näiteks tühja aku tõttu, tuleb käigukang viia asendist P sellisesse asendisse, et autot saaks liigutada.

Tõstke keskkonsooli taga asuvas panipaigas kontuuriga vahetükk välja ja leidke panipaiga põhjas asuv vedrukoormusega nupp.

Hoidke nuppu allavajutatuna.

Nihutage käigukang asendist P välja ja vabastage nupp.

Paigutage panipaiga vahetükk uuesti tagasi.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?