V40 Cross Country

2018

Kütuse tankimine

Kütusepaagi täitesüsteem on korgita. Tankimiseks toimida järgneval moel:
P4-1220-Fuel filling
Avage tankeluuk.

Valige auto jaoks mõeldud kütus vastavalt kütuse tankeklapi siseküljel olevale identifikaatorile1.

Vaadake teavet heakskiidetud kütuste kohta jaotises bensiin ja diisel.

Sisestage tankuri püstol kütusepaagi täiteavasse. Veenduge, et püstoli otsik on korrektselt täitetorusse sisestatud. Täitetorul on kaks klappi. Enne tankimise alustamist tuleb püstol mõlemast klapist mööda lükata.
Ärge täitke paaki üle, vaid lõpetage tankimine kui pumba otsik esimest korda välja lülitub.

 Märkus

Kuuma ilmaga võib kütuse ülejääk paagist välja voolata.

 Märkus

Vältige pritsmeid, oodates selleks tankimise lõppedes umbes 5-8 sekundit enne püstoli ettevaatlikku eemaldamist täiteavast.

  1. 1 Identifikaator, mis vastab CEN-i standardile EN16942, paikneb tankeklapi siseküljel ning esitatakse 2018. aasta lõpuks ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas.

Kas sellest oli abi?