V40 Cross Country

2018

CTA*

BLIS-funktsiooniga CTA (Cross Traffic Alert) on juhtimisabi süsteem, mis hoiatab juhti tagurdamisel külgsuunalise liikluse eest. CTA täiendab funktsiooni BLIS.

CTA aktiveerimine/deaktiveerimine

CTA lülitub tööle mootori käivitamisel. Selle kinnituseks vilguvad ustepaneelides paiknevad märgutuled ühe korra.

P4-1220-Parkeringshjälp På-/Av-knapp

Parkimisabi (Park assist) ja külgede pealt antava hoiatuse (CTA)andurite olek On/Off (sees/väljas).

Parkimisabiga varustatud sõidukite korral saab CTA funktsiooni eraldi lülitada välja/sisse, kui vajutate parkimisabi sisse-/väljalülitamise nuppu.

Parkimisabita autodes saab CTA-funktsiooni lülitada menüüsüsteemis MY CARMY CAR järgmiselt.

  • Otsige valiku BLIS alt Cross Traffic Alert ja kustutage märge - CTA-funktsioon lülitub välja.

BLIS-funktsioon jääb aktiivseks ka pärast CTA deaktiveerimist.

 Hoiatus

CTA on üksnes täiendav abiseade ega tarvitse kõikides olukordades funktsionaalne olla.

CTA ei asenda ohutuid sõiduvõtteid ega vabasta liikluses toimuva jälgimise vajadusest tahavaate- ja küljepeeglite abil.

CTA ei vabasta sõiduki juhti kohustustest ega tähenda, et sõiduki juht võiks lasta tähelepanul hajuda – tagurdamine ohutul moel on alati sõiduki juhti vastutusel.

Kui CTA toimib

P4-1220-CrossTrafficAlert Princip

Ristsuunalise liikluse eest hoiatava seadme CTA toime põhimõte.

CTA täiendab BLIS-funktsiooni, sest näeb tagurdamise ajal risti lähenevaid sõidukeid, näiteks parkimiskohalt välja tagurdades.

CTA on eelkõige ette nähtud sõidukite avastamiseks. Soodsate tingimuste korral võib see avastada ka väiksemaid objekte, näiteks jalgrattureid ja jalakäijaid.

Külgede pealt antav hoiatus (CTA) on aktiivne üksnes tagurdamisel. Tagurpidikäigu sisselülitamisel lülitub see funktsioon automaatselt tööle.

  • Kui CTA avastab külje poolt läheneva objekti, kostub helisignaal. Signaal tuleb kas paremast või vasakust kõlarist, olenevalt sellest, kummalt küljelt objekt läheneb.
  • CTA hoiatab ka BLIS-märgutulede süttimisega.
  • Täiendav hoiatus kuvatakse sümboli süttimise teel näidiku ekraanile - PAS graafika.

Piirangud

CTA ei toimi optimaalselt kõigis olukordades, vaid omab teatavaid piiranguid: näiteks "ei näe" CTA-andurid läbi teiste parkivate autode või muude piiravate objektide.

Järgnevalt on toodud mõned näited olukordade kohta, kus CTA "vaateväli" võib olla algusest piiratud ning lähenevaid sõidukeid pole võimalik enne tuvastada, kui need on väga lähedal:

P4-1320-CrossTrafficAlert Princip-Exception1

Auto on pargitud sügavale parkimiskohta teiste objektide vahele.

  1. Pime CTA sektor.
  2. Sektor, kus CTA võib tuvastada/"näha".
P4-1320-CrossTrafficAlert Princip-Exception2

Nurga all asuvas parkimiskohas võib CTA olla ühelt poolt täielikult "pime".

Kuid juhul, kui juht autoga aeglaselt tagurdab, muutub nurk blokeeriva sõiduki/objekti suhtes, mis vähendab kiiresti "pimedat" sektorit.

Veel näiteid mõningatest piirangutest:

  • Anduritele kogunev pori, jää ja lumi pärsivad süsteemi funktsionaalsust ega võimalda hoiatuste edastamist. Kinnikattumise korral CTA ohtusid ei tuvasta.
  • Järelhaagise ühendamisel auto elektrisüsteemiga lülitub külgede pealt antav hoiatus (CTA) välja.

 Oluline

BLIS- ja CTA-funktsioonide komponente parandada või kaitserauda värvida tohib ainult autoteenindus – soovitame volitatud Volvo teenindust.

Hooldus

BLIS ja CTA funktsioonide andurid paiknevad tagatiiva/kaitseraua sees sõiduki mõlemas nurgas.

P4-1420- CrossTrafficAlert sensor

Hoidke seda pinda puhtana, samuti vasakul küljel.

  • Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks tuleb andurite ees olev ala puhtana hoida.
  • Ärge kinnitage andurite piirkonda esemeid, teipi ega silte.

Kas sellest oli abi?