V40 Cross Country

2018

Start/Stop* - mootor ei lülitu välja

Teatavate mootori ja käigukasti kooslusega mudeliversioonid on varustatud Start/Stop funktsiooniga, mis rakendub nt. ummikutes või peatumisel valgusfoori taga.

Isegi juhul kui Start/Stop funktsioon on sisselülitatud olekus, ei tarvitse mootor alati automaatselt seiskuda.

Mootor ei lülitu automaatselt välja juhul, kui:

TingimusedM/A1
Auto ei ole pärast võtmest käivitamist või viimast automaatset seiskumist saavutanud esmalt kiirust ca. 10 km/h(6 mph).M + A
juht on avanud turvavöö pandla.M + A
akuvõimsus on allpool minimaalset lubatavat taset.M + A
mootor ei ole normaalsel töötemperatuuril.M + A
välistemperatuur on külmumistemperatuuri läheduses või üle 30 °C.M + A
tuuleklaasi elektrisoojendus aktiveeritakse.M + A
Kliima salongis erineb etteantud väärtustest2 - see on äratuntav ventilaatori töötamisest intensiivsel töörežiimil.M + A
auto liigub tagurpidi.M + A
Aku temperatuur on alla külmumispunkti või liiga kõrge.M + A
juht liigutab intensiivsemalt rooli.M + A
väljalaskesüsteemi tahmafilter on täis – ajutiselt välja lülitatud Start/Stop funktsioon aktiveeritakse nii pea kui automaatne puhastustsükkel on lõppenud (vt Diiselkütuse filter (DPF)).M + A
tee on väga järsu kaldega.M + A
auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis.M + A
kapott avati3.M + A
käigukasti töötemperatuur ei ole normaalne.A
õhurõhk on madalam kui 1500-2500-meetrisele absoluutsele kõrgusele vastav rõhk – õhurõhk muutub valdavatest ilmastikuoludest sõltuvalt.A
kohanduva püsikiirusehoidja Queue Assist funktsioon on aktiveeritud.A
käigukang liigutatakse asendist D asendisse R, S4 või "+/-".A
  1. 1 M = käsilülituskäigukast, A = automaatkäigukast.
  2. 2 Elektroonilise kliimaseadmega (ECC) varustatud auto.
  3. 3 Ainult teatud mootoritega.
  4. 4 Sport-režiim.

Kas sellest oli abi?