V40 Cross Country

2018

PCC funktsiooniga kaugjuhtimispult* - unikaalsed funktsioonid

PCC * funktsiooniga kaugjuhtimispuldil on võrreldes tavaversiooni puldiga infonupu ja indikaatorite näol täiendavad funktsioonid.
P4-1220-Y55X-Function, remote key with PCC

PCC-ga kaugjuhtimispult.

  1. Infonupp
  2. Indikaatortuled

Infonupp avab juurdepääsu sellisele autot puudutavale informatsioonile, mida antakse indikaatortulede abil.

Infonupu kasutamine

Vajutage infonupule .

Kõik indikaatortuled vilguvad ca 7 sekundi jooksul ning PCC-seadisel ringleb valgus. See näitab, et autolt saabunud informatsioon on vastu võetud.

Mistahes muu nupu vajutamisel lugemise ajal lugemine katkeb.

 Märkus

Kui ükski indikaator ei sütti vaatamata infonupu korduvale vajutamisel eri kohtades (samuti 7 sekundi möödudes ja pärast valguse liikumist PCC ümber) pöörduge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Indikaatortuled esitavad informatsiooni vastavalt alljärgnevale joonisele:

P4-1220-Y55X- Remote key, indikating lights
  1. Roheline pidev tuli – auto on lukustatud.
  2. Kollane pidev tuli – auto ei ole lukus.
  3. Punane pidev tuli – signalisatsioon on pärast auto lukustamist rakendunud.
  4. Punane tuli vilgub vaheldumisi suunatuledega – signalisatsioon rakendus vähem kui 5 minuti eest.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?