V40 Cross Country

2018

Aku - sümbolid

Ka akul võib näha teavet ja hoiatussümboleid.

Akudel olevad sümbolid

Kasutage kaitseprille.
Täpsemat teavet saab auto kasutusjuhendist.
Hoidke akut lastele kättesaamatult.
Aku sisaldab söövitavat hapet.
Vätige sädemeid ja lahtist tuld.
Plahvatusoht.
Tuleb anda jäätmete taaskasutusse.

 Märkus

Vana käivitusaku või tugiaku tuleb ringlusse anda keskkonnasõbralikult, sest need sisaldavad pliid.

Kas sellest oli abi?