Püsikiiruse hoidja* - kiirused

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Talletatud kiirust on võimalik aktiveerida, seadistada või muuta.

Kiiruse aktiveermine ja seadistamine

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
Rooliratta juhtnupud ja ekraan ilma kiirusepiirajata1 autodel.
P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM
Rooliratta juhtnupud ja ekraan koos kiirusepiirajaga1 turustatud autodel.

Püsikiirusehoidja käivitamiseks toimige järgmiselt.

  • Vajutage roolinuppu CRUISE (ilma kiiruspiirajata) või P3-820 Ikon farthållare 1 (koos kiiruspiirajaga).
>Kiirushoidiku sümbol (6) näidikuplokil süttib - kiirushoidik on ooterežiimis.

Püsikiirusehoidja rakendamiseks:

  • Vajutage soovikohaseks seadistataval kiirusel sõites roolinupule Ikon farthållare 2 või Ikon farthållare 3.
>Kehtiv kiirus salvestatakse mällu ja näidikuploki märgistus (5) süttib valitud kiiruse saavutamisel ning sümbol (6) muutub HALLIST VALGEKS - auto sõidab salvestatud kiirusel.

 Märkus

Kiirustel alla 30 km/h (20 mph) ei saa kiirushoidikut sisse lülitada.

Salvestatud kiiruse muutmine

Salvestatud kiirust saab muuta roolil olevate nuppude Ikon farthållare 2 või Ikon farthållare 3 lühikese või pika vajutusega.

Seadistamiseks +/– 5 km/h (+/– 5 mph)sammuga:
  • lühike vajutus – iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/– 5 mph) sammuga.
Seadistamiseks +/– 1 km/h (+/– 1 mph) sammuga:
  • Hoidke nuppu all ja vabastage see soovikohase sõidukiiruse juures.

Viimane nupuvajutus talletatakse mällu.

Kiiruse lisamisel gaasipedaali allavajutamisega enne nupu Ikon farthållare 2/Ikon farthållare 3 vajutamist salvestatakse auto kiirus nupu vajutamise hetkel.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

 Märkus

Kui mõnda kiirushoidiku nuppu hoitakse all mitu minutit, siis see blokeerub ja lülitub välja. Kiirushoidiku uuesti aktiveerimiseks tuleb auto peatada ja mootor uuesti käivitada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

Seotud dokumendid