V40 Cross Country

2018

Võtme asendid

Kaugjuhtimispult-võtme abil on võimalik lülitada sõiduki elektrisüsteem erinevatesse olekutesse/tasemetele, mis võimaldab erinevate funktsioonide rakendamist; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.
P4-1220-Y55X-Remote key in ignition slot

Kaugjuhtimispult-võti on / ei ole süütelukus.

 Märkus

Kui autol on võtmeta käivitamise ja lukustamise süsteem*, piisab võtme nt taskus hoidmisest – võtit ei ole tarvis süütelukku panna. Rohkem teavet võtmeta käivituse ja lukustussüsteemi kohta leiate Keyless drive.

Sisestage võti

  1. Hoia kinni kaugjuhtimispuldi sellest otsast, milles on metallvõti, ja sisesta võti süütelukku.
  2. Seejärel lükka võti lukus lõppasendisse.

 Oluline

Süütelukus olevad võõrkehad võivad selle toimimist halvendada või luku hävitada.

Ärge vajutage valesti keeratud kaugjuhtimispulti sisse – hoidke kinni metallvõtmega poolest; vt. Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine.

Tõmba võti välja.

Võtke kaugjuhtimispuldist kinni ja tõmmake see süütelülitist välja.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?