V40 Cross Country

2018

Analoog-näidikupaneel – ülevaade

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Infoekraan

P4-1220-Y55X Information display, DIM STD-Line

Infoekraan, analoog-näidikuplokk.

Ekraani kasutavate funktsioonide all kuvatakse täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud ja märgutuled

P4-1220-Y55X Information display, gauges, DIM STD-Line
 1. Kütusemõõdik. Näidu langedes vaid ühe valge märgiseni 1 süttib madalast kütusetasemest kütusepaagis teavitav kollane märgutuli. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
 2. Eco meter Mõõdik näitab kui ökonoomselt autoga sõidetakse. Mida kõrgem näit, seda ökonoomsemalt autoga sõidetakse.
 3. Spidomeeter
 4. Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
 5. Käiguvahetuse näidik 2 / Käigu asendi näidik 3. Vt ka Käiguvahetuse näidik või Automaatkäigukast - Geartronic.

Märgu- ja hoiatussümbolid

P4-1220-Y55X Information display, control and warning symbols, DIM STD-Line

Näidikud ja hoiatussümbolid, analoog-näidikuplokk.

 1. Märgutuled
 2. Märgu- ja hoiatussümbolid
 3. Ohusümbolid 1

Talitluse kontroll

Kõik märguande- ja hoiatustähised (v.a infonäidiku keskosas olevad tähised) süttivad, kui võti on asendis II või kui mootor käivitatakse. Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll viiakse läbi võtme asendis II, kustuvad mõne sekundi jooksul kõik tähised peale auto heitmesüsteemi rikke tähise ja madala õlirõhu tähise.

 1. 1 Kui ekraaniteade Kütusevaru paagis: hakkab näitama ----, muutub märk punaseks.
 2. 2 Manuaalkäigukast.
 3. 3 Automaatkäigukast.

Kas sellest oli abi?