V40 Cross Country

2018

Istmed, esiistmed - elektriliselt seadistatavad

Sõiduki esiistmetel on suurima mugavuse tagamiseks erinevate seadistustega lisavarustust. Elektriliselt asendisseseadistatavaid istmeid on võimalik liigutada ette-/tahasuunaliselt ning üles-/allasuunaliselt. Istme istmikuosa esiosa on võimalik tõsta/langetada. Seljatuge on võimalik üles tõsta ja alla lasta.

Elektriliselt juhitav iste*

P4-1420-Elmanövrerad säte
  1. Istmepadja esiserv üles/alla
  2. Istme tõstmine/langetamine
  3. Iste ette/taha
  4. Seljatoe kalle

Elektrilistel istmetel on ülekoormuskaitse, mis aktiveerub, kui mõni ese istet blokeerib. Kui see juhtub, lülitage auto elektrisüsteem asendisse I või 0 ja oodake natuke enne, kui istet uuesti reguleerite.

Istme asendit saab muuta korraga ainult ühes suunas (ette/taha/üles/alla).

Ettevalmistus

Istet saab reguleerida teatud aja jooksul pärast uste kaugjuhtimispuldi abil lukust avamist, kui võtit ei ole süütelukku sisestatud. Tavaliselt reguleeritakse istet võtme asendis I ja seda on alati võimalik teha siis, kui mootor töötab.

Mälufunktsiooniga iste*

p3007 stol med minnesfunktion

Mälufunktsioon salvestab istme ja külgpeeglite seadeid.

Seadistuse salvestamine

Mälunupp
Mälunupp
Mälunupp
Seadistuste salvestamise nupp
Reguleeri iste ja külgpeeglid.
Hoia nuppu M all, vajutades samaaegselt alla nuppu 1, 2 või 3. Hoidke nuppe all, kuni kuulete helisignaali ning näidikuplokil kuvatakse teade.

Enne uue mäluasendi seadistamist tuleb istet uuesti reguleerida.

Salvestatud seadistuse kasutamine

Vajutage ühte mälunuppudest 1-3, kuni istme ja küljepeeglite liikumine peatub. Nupu vabastamisel istme ja küljepeeglite liikumine peatub.

Kaugjuhtimispuldi* võtmemälu

Kõiki kaugjuhtimispulte on võimalik erinevate juhtide poolt juhiistme ja küljepeeglite1 seadistuste salvestamiseks kasutada, vt Kaugjuhtimispult - isikupärastamine.

Hädaseiskamine

Kui iste hakkab ootamatult liikuma, vajutage istme peatamiseks mõnda istme reguleerimise või mälu nuppu.

 Hoiatus

Muljumisoht! Jälgige, et lapsed ei mängiks juhtnuppudega. Veenduge, et istme ees, taga ega all ei ole selle reguleerimise ajal esemeid. Veenduge, et tagaistmel sõitjatel ei oleks vahelejäämise ohtu.

Istmesoojendused

Täiendav teave istmesoojenduste kohta, vt. Istmesoojendusega esiistmed ja Istmesoojendusega tagaiste.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult elektriliselt reguleeritava istmemälu ja kokkuklapitavate tahavaate- ning külgpeeglite korral.

Kas sellest oli abi?