V40 Cross Country

2018

Kaugjuhtimispult - isikupärastamine*

Kaugjuhtimispult-võtme võtmemälu abil saab teatuid seadeid eri isikute kohaselt salvestada.

Võtme mälufunktsiooni saab kasutada koos näiteks elektrilise* juhiistmega.

Külgpeeglite , juhiistme, roolivõimendi ja näidikuploki teema, kontrasti ja värvirežiimi saab olenevalt auto varustustasemest võtme mällu salvestada.

Funktsiooni1 saab aktiveerida/deaktiveerida menüüs MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

Funktsiooni aktiveerimisel seostatakse sätted automaatselt võtme mäluga. See tähendab, et sätete muutused salvestatakse automaatselt vastava kaugjuhtimispuldi mällu.

Sätete salvestamine

Seadistuste salvestamiseks ja kaugjuhtimispuldi võtme mälu kasutamiseks toimige järgmiselt.
  1. Avage auto lukust kaugjuhtimispuldiga, mille mälu säte 2 salvestab.
  2. Veenduge, et võtme mälufunktsioon on menüüsüsteemis MY CAR aktiveeritud.
  3. Tehke soovitud seadistused, nt istme ja külgpeeglite jaoks.
  4. Need seadistused salvestatakse kaugjuhtimispuldi mällu.

Kui auto järgmine kord sama kaugjuhtimispuldiga avatakse, taastatakse mällu talletatud sätted automaatselt - eeldusel, et neid on pärast vastava kaugjuhtimispuldi viimast kasutamist muudetud.

Hädaseiskamine

Kui iste hakkab ootamatult liikuma, vajutage istme peatamiseks mõnda istme reguleerimise või mälu nuppu.

Võtmemälus salvestatud istmeasendi saavutamiseks tuleb taaskäivituseks vajutada kaugjuhtimispuldil olevat lukust avamise nuppu. Juhipoolne uks peab olema avatud.

 Hoiatus

Muljumisoht! Jälgige, et lapsed ei mängiks juhtnuppudega. Veenduge, et istme ees, taga ega all ei ole selle reguleerimise ajal esemeid. Veenduge, et tagaistmel sõitjatel ei oleks vahelejäämise ohtu.

Sätete muutmine

Kui autole lähenevad mitu isikut, kellel kõigil on kaugjuhtimispuldid, siis taastatakse selle isiku kaugjuhtimispulti salvestatud sätted, kes juhiukse avab.

Pärast seda kui isik A on juhiukse avanud oma kaugjuhtimispuldiga A, kuid autot asub juhtima isik B oma kaugjuhtimispuldiga B, toimub kohandatud seadistuste muutmine järgmiselt.

  • Juhiukse juures seisev või roolis istuv isik B vajutab oma kaugjuhtimispuldi avamise nuppu.
  • Valige üks kolmest istmeseadistuse mälust, vajutades istmenuppu 1-3.
  • Reguleerige istet ja külgpeegleid käsitsi.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Menüüs MY CAR tuntakse seda kui autovõtme mälu.
  3. 2 See seadistus ei mõjuta elektrilise istme mälufunktsiooni salvestatud seadistusi.

Kas sellest oli abi?