V40 Cross Country

2018

Laste turvalukud – elektriline aktiveerimine*

Lapselukud takistavad lastel tagauste avamist sõidukist seestpoolt.

Aktiveerimine

Lapselukke saab aktiveerida ja desaktiveerida kõigis võtmeasendites võtmeasendites peale 0. Aktiveerimine ja desaktiveerimine on võimalik 2 minuti jooksul pärast mootori väljalülitamist, kui uksed on suletud.

P4-1220-Y55X-Electric lock doors and windows, control driver door

Juhiuksel olev juhtpaneel.

Käivitage mootor või keerake võti välja asendist 0.
Vajutage nupule juhipoolse ukse juhtpaneelil.
Infoekraanile ilmub teade Tagumine lapselukk sisselülitatud ning nupu lamp süttib põlema, kui lukud on aktiivsed.

Kui elektriline lapselukk on aktiivne:

  • tagumisi aknaid saab avada ainult juhiukse juhtpaneeli nuppudega
  • ust ei ole võimalik seestpoolt avada.

Mootori väljalülitamine ei tühista valitud sätet - kui lapselukud on mootori seiskamisel aktiveeritud, püsib funktsioon aktiivsena ka pärast mootori järgnevat käivitamist.

Kas sellest oli abi?