V40 Cross Country

2018

Valgustuse lülitid

Välise valgustuse lülitamine ja seadistamine toimub esitulede lülitist. Ühtlasi kasutatakse seda ekraani ja näidikuploki valgustuse ja miljöövalgustuse reguleerimiseks.
P4-1220-Y55X Light Switch Module

Ülevaade, valgustuse lülitid.

 1. Ekraani ja näidikute valgustuse nagu ka taustavalguse seadistamine toimub pöördnupust*
 2. Tagumise udutule nupp
 3. Sõidu ja parkimise ajal valgustuse reguleerimise lüliti
 4. Pöördlüliti tulede kõrguse reguleerimiseks

LED1 -esituledega* varustatud autode esitulede valgusvihu kõrgust reguleeritakse automaatselt ja seetõttu ei ole neil esitulede kõrguse reguleerimise pöördlülitit.

Nupu asendid

AsendSpetsifikatsioon

Päevatuled2, kui auto elektrisüsteem on võtme asendis II või kui mootor töötab.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Päevatuled, ääretuled ja gabariidituled, kui auto elektrisüsteem on võtme asendis II või kui mootor töötab.

Tagumised ääretuled ja gabariidituled, kui auto on pargitud3.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Päevatuled, tagumised ääretuled ja gabariidituled päevasel ajal, kui auto elektrisüsteem on võtme asendis II või kui mootor töötab.

Lähituled, tagumised ääretuled ja gabariidituled hämaras või pimedas, samuti kui tagumised udutuled on sisse lülitatud.

Tunnelituvastuse* funktsioon on aktiveeritud.

Saate kasutada aktiivsete kaugtulede* funktsiooni.

Kaugtuled saab aktiveerida, kui lähituled on sisse lülitatud.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Lähituled, tagumised ääretuled ja gabariidituled.

Kaugtuld on võimalik sisse lülitada.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Volvo soovitab sõidu ajal kasutada režiimi .

 Hoiatus

Auto valgustussüsteem ei suuda kõigis olukordades (nt udu ja vihma korral) kindlaks teha, kas päevavalgus on liiga nõrk või piisavalt tugev.

Juht peab alati veenduma, et auto tuled oleks liiklusolude jaoks õiges olekus ja vastaks kohaldatavatele liikluseeskirjadele.

Näidikute ja ekraani valgustus

Olenevalt süüteasendist lülitub sisse erinev ekraani ja armatuurlaua valgustus; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Ekraani valgustus nõrgeneb pimedas automaatselt, kusjuures nõrgenemise astet saab reguleerida pöördlüliti abil.

Armatuurlaua valgustust reguleeritakse pöördlülitiga.

Esitulede kõrguse reguleerimine

Autos olev raskus muudab esitulede kõrgust, ning võib vastutulijaid pimestada. Seda saab vältida tulede kõrguse reguleerimise teel. Reguleerige tuled allapoole, kui auto on tugevalt koormatud.

Jätke mootor tööle või süütevõti asendisse I.
Tulede üles/alla reguleerimiseks rulli pöördlülitit üles/alla.
P4-1246 Headlamp levelling, positions

Pöördnupu asendid erinevate koormuste korral.

 1. Üksnes juhi korral
 2. Juht ja üks juhi kõrvalistmel kaasasõitev reisija
 3. Reisija igal istekohal
 4. Reisija igal istekohal ja maksimaalne pagasikogus pakiruumis
 5. Juht ja maksimaalne pagasikogus pakiruumis
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)
 3. 2 Paigaldatud eesmisesse kaitserauda või selle alla.
 4. 3 Samuti ka mootori tühikäigul, eeldusel et lüliti on mõnest teisest asendist sellesse asendisse viidud.

Kas sellest oli abi?