V40 Cross Country

2018

Kütusekulu ja CO 2 heitmed

Sõiduki kütusekulu mõõdetakse liitrites 100 km kohta ja CO2 heitgaase mõõdetakse grammides km kohta.

grammi CO₂/km
liitrit/100 km
Linnasõit
Maanteesõit
Kombineeritud sõit
Manuaalkäigukast
Automaatkäigukast

 Märkus

Kui kütusekulu ja heitmete andmed puuduvad, on need esitatud lisas.

 Märkus

Kõiki mootoreid kõikidel turgudel ei turustata.

V40CC 1

T3 (B4204T37)1687,31054,61285,6
T3 (B4154T4)1717,41084,61315,6
T4 (B4204T19)1687,31054,61285,6
T4 (B4204T19)1677,21084,71295,6
T4 AWD (B4204T21)1978,51225,21496,4
T5 AWD (B4204T11)1978,51225,21496,4
D2 (D4204T8)1094,2933,6993,8
D2 (D4204T8)1184,5963,61043,9
D3 (D4204T9)1134,3963,61023,9
D3 (D4204T9)1254,71003,81094,1
D4 (D4204T14)1144,4993,81044,0
D4 (D4204T14)1325,01013,91124,3

Kütsekulu

Eelnevas tabelis esitatud kütusekulu ja heiteväärtused põhinevad EL-is standardiseeritud sõidutsüklitel (vt altpoolt), mis kehtivad standardvarustuses ja põhiversiooni tühimassiga sõidukite kohta. Lisavarustus suurendab auto tegelikku massi. Auto massi suurenemine, muu hulgas auto koormusest tingituna, põhjustab kütusekulu ja süsinikoksiidi heite lisandumist.

Kütusekulu võib tabelis esitatud väärtustest suurem olla mitmel põhjusel. Mõned näited:

  • Sõiduki varustamise korral lisaseadmetega, mis mõjutavad sõiduki kaalu.
  • Juhi sõidumaneer.
  • Kui kasutaja valib mudeli põhiversiooni jaoks standardina paigaldatutest muud rattad võib veeretakistus suureneda.
  • Suur sõidukiirus lisab õhutakistust.
  • Kütuse kvaliteet, tee- ja liiklusolud, ilm ja auto tehniline seisukord.

Eeltoodud näidete kombinatsioon võib oluliselt kütusekulu suurendada.

Suured erinevused auto kütusekulus võivad esineda EL-i määratud sõidutsüklites (vt altpoolt), mida kasutatakse auto sertifitseerimisel ja millel põhinevad tabelis esitatud kuluväärtused. Täiendavat teavet saad määrustest, millele viitab.

Oktaanarvuga 91 RON on kütusekulu suurem ja saadav võimsus väiksem.

 Märkus

Äärmuslikud ilmaolud, haagise vedamine või sõit kõrgmäestikus ning kütusekvaliteet on tegurid, mis suurendavad oluliselt auto kütusekulu.

EL-i määratud sõidutsüklid

Ametlikult deklareeritud kütusekuluarvud põhinevad kahel standardsel töötsüklil labori tingimustes (EL-is määratud sõidutsüklid) ELi direktiivi EU Regulation no 692/2008 ja 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ja UN ECE Regulation no 101 kohaselt. Kuna sõidutsükleid kasutatakse ka kvaliteedikontrolliks, on testide korratavusele esitatud märkimisväärsed nõuded. Seetõttu viiakse testid läbi kontrollitult ja kasutades vaid auto põhifunktsioone (st kliimaseade, raadio jne on välja lülitatud). Selle tulemusel ei märgi ametlikud tulemused kliendi poolt nähtavaid tulemusi.

Määrused hõlmavad sõitu linnas ja põhiteedel":

  • Linnasõit - mõõtmine algab mootori külmkäivitusega. Sõitmine toimub simuleeritult.
  • Maanteesõit – sõidukit kiirendatakse ja pidurdatakse kiiruste vahemikus 0-120 km/h(0-75 mph). Sõitmine toimub simuleeritult.

Manuaalkäigukastiga autodel alustatakse sõitmist teise käiguga.

Tabelis toodud kombineeritud ametlik kütusekulu vastab linnasõidu ja maanteesõidu kombinatsioonile kehtivate õigusaktide kohaselt.

Kahe sõidutsükli jooksul korjatakse heitgaasid süsinikdioksiidi emissioonide (CO₂) määramiseks kokku. Neid analüüsitakse seejärel ja saadakse CO₂ heidete väärtus.

  1. 1 V40 CROSS COUNTRY

Kas sellest oli abi?