V40 Cross Country

2018

Pikivahe hoiatus*

Pikivahe hoiatuse funktsioon (Distance Alert) hoiatab juhti, kui ajavahe eesliikuva autoga muutub liiga väikseks.

Pikivahe hoiatus on aktiivne kiirustel üle 30 km/h (20 mph) ja reageerib ainult eespool samas suunas sõitvatele autodele. Kaugust vastutulevatest, aeglastest või seisvatest sõidukitest ei näidata.

P4-1220-Avståndsvarning Princip

Oranž hoiatustuli1.

Esiklaasil jääb oranž hoiatustuli püsivalt põlema, kui vahemaa eessõitva autoni on valitud ajavahemikust lühem.

 Märkus

Kui adaptiivne kiirushoidik on aktiivne, on pikivahe hoiatus samal ajal desaktiveeritud.

 Hoiatus

Pikivahe hoiatus reageerib ainult siis, kui vahemaa eesoleva autoni on valitud väärtusest väiksem – auto kiirus ei muutu.

Kasutamine

P4-1220-Avståndskontroll Panelknapp

Funktsiooni sisse ja välja lülitamiseks vajutage keskkonsoolil olevat nuppu. Funktsioon on sisse lülitatud, kui nupus põleb tuli.

Teatud seadmekombinatsioonide puhul ei jää keskkonsoolile nupu jaoks enam vaba ruumi – sel juhul toimub funktsiooni juhtimine menüüsüsteemi MY CARMY CAR – sealt otsige funktsiooni Distance Alert.

Seadistatud ajaintervall

P4-1220-DistAlert Rattknappar

Ajavahemiku juhtnupud ja sümbol.

  1. Ajavahemik – suurendamine/vähendamine.
  2. Ajavahemik – sisse lülitatud.
P4-1220-ACC Ändra avstånd

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse näidikupaneelil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Sama tähis kuvatakse ka siis, kui kohanduv kiirushoidik sisse lülitatakse.

 Märkus

Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.

Funktsioon kohanduv püsikiirusehoidja kasutab ühtlasi ka ajaintervalli seadistust.

Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.

  1. 1 Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kas sellest oli abi?