V40 Cross Country

2018

Auto tõstmine

Auto ülestõstmisel on oluline, et tungraud või tõstekonsoolid asuvad auto aluse ettenähtud punktides.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Muu tungraua kui Volvo soovitatava kasutamisel tuleb järgida tungrauaga kaasas olevaid juhiseid.
P4-13w46 Hoisting points

Auto tungraua kinnituskohad (nooled) ja tõstepunktid (punased).

Kui auto tõstetakse üles töökoja esitungrauaga, siis peab selle paigaldama ühe tõstepunkti alla neljast punktist, mis asub kõige kaugemal auto all. Kui auto tõstetakse üles töökoja tagatungrauaga, siis peab selle paigaldama ühe tõstepunkti alla. Veendu, et töökoja tungraud asetseb nii, et auto ei saa sellelt maha libiseda. Kasutage alati teljetugesid vms.

Kui autot tõstetakse üles töökoja sammastõstukiga, peavad esimesed ja tagumised tõstekonsoolid olema paigutatud välimiste kinnituspunktide (tõstepunktid) alla. Selle asemel võib kasutada ka eesmisi sisemisi tõstepunkte.

Kas sellest oli abi?