V40 Cross Country

2018

Ratta vahetamine - ratta eemaldamine

Auto rattaid saab vahetada, näiteks et talve- või varurattad alla panna.

Kui vahetate ratast elava liiklusega kohas, asetage teele ohukolmnurk. Auto ja tungraud* peavad paiknema kindlal horisontaalsel pinnal.

Rakendage seisupidur ja lülitage sisse tagasikäik või valige automaatkäigukasti korral asend P.

 Hoiatus

Veenduge, et tungraud ei ole vigastatud, et keermed on põhjalikult määritud ning et see ei ole määrdunud.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle* automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Automudelid on kirjas tungraua andmesildil.

Sildil on kirjas ka tungraua maksimaalne koormatavus ettenähtud tõstekõrguse puhul.

Võtke välja paigaldatav ratas ning vajalikud tööriistad. Varuratta paigaldamisel võtke selle talletuskohast kindad ja plastikkott purunenud ratta jaoks.
Asetage vastu maad jäävate rataste ette tõkiskingad. Kasutage näiteks raskeid puitklotse või suuri kive.

Terasvelgedega autodel on eemaldatavad ilukilbid. Ratta täiskilpide korral kangutage lahti ja eemaldage need tööriista abil. Rattakilpe võib ära tõmmata ka käsitsi.

P3/P4-1220-ALL-removing wheel side with tool

Keerake pukseerimisaas ratta mutrivõtmega* kinni kuni lõppasendini.

P3-10w46 Ny hjulskruvsnyckel

Rattavõti ja pukseerimisaas.

 Oluline

Pukseerimisaas tuleb keerata kõikidele ratta mutrivõtme keermetele*.

Eemaldage rattapoltide plastkorgid vastava tööriistaga.

P3-1446-tool for removing plastic hat on wheel screws
Keerake rattamutrid rattavõtmega* vastupäeva ½-1 pöörde võrra lahti.

 Hoiatus

Ära kunagi pane midagi maa ja tungraua vahele või siis tungraua ja auto tõstekoha vahele.

Auto mõlemal küljel on kaks tungraua kinnituskohta. Keerake tungrauda* üles nii, et autokere vastav äärik satuks tungraua otsal olevasse õnarusse.

P4-1220-Lifting points Y55X

 Oluline

Maapind tungraua all peab olema kindel, tasane ja horisontaalne.
Tõstke autot nii, et ratas tuleb maapinnast lahti. Eemalda rattamutrid ja tõsta ratas ära.

 Hoiatus

Ärge minge auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.

Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma. Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?