V40 Cross Country

2018

Klaaskatus*

Klaaskatuse rulood saab juhtida katusekonsoolilt.

Klaaskatus ei ole avatav, küll aga on klaasakna kattevari laekonsoolil paiknevast juhtnupust võtmeasendites I või II soovikohasesse asendisse suunatav. Lisa teavet süüteasendite kohta - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

P4-1220-Y55X-Panorama roof Curtain
  1. Automaatne avanemine kuni käiguosa lõpuni
  2. Manuaalselt juhitav avamine kuni nupu vabastamiseni
  3. Manuaalselt juhitav sulgemine kuni nupu vabastamiseni
  4. Automaatne sulgemine kuni käiguosa lõpuni

 Oluline

  • Vältige pimesi kokkupuudet, sest nii on võimalik seadme kahjustamine.
  • Kasutage klaasakna kattevarju juhtimiseks alati ainult laekonsoolil asuvat nuppu.

Kas sellest oli abi?