V40 Cross Country

2018

City Safety™ - toimimine

City Safety™ funktsioon aitab juhil vältida otsasõitmist eessõitjale ummikutes liikudes, kui pidevalt muutuv olukord koos tähelepanu hajumisega ja muud sellised tegurid võivad viia kokkupõrkeni.

On ja Off

 Märkus

Funktsioon City Safety™ aktiveeritakse automaatselt mootori käivitamisel.

Mõnes olukorras võib osutuda otstarbekaks City Safety™, süsteemi väljalülitamine, seda näiteks sõitmisel väikestel teedel, kus lehtedega oksad võivad üle kapoti ja tuuleklaasi libiseda.

City Safety™ käsitsetakse menüüsüsteemis MY CARMY CAR ja pärast mootori käivitamist saab süsteemi järgmiselt deaktiveerida.

  • Otsige menüüst MY CAR suvandit Driver support system ja valige Väljas juures City Safety.
Funktsioon lülitub mootori järgmisel käivitamisel sisse olenemata sellest, kas süsteem oli mootori väljalülitamise hetkel sees või väljas.

 Hoiatus

Laserandur kiirgab laservalgust ka siis, kui City Safety™ on käsitsi välja lülitatud.

City Safety™ taas sisselülitamiseks:

  • Toimi samuti nagu desaktiveerimisel, kuid valige suvand Sees.

Kas sellest oli abi?