V40 Cross Country

2018

Isikuandmed ja Volvo On Call*

Isiklikud andmed, mida töödeldakse Volvo On Call teenuse ühenduse kaudu.

Volvo müügiettevõtted, vt allpool olevat tabelit, ja Volvo Personvagnar AB vastutavad teenuse ühenduse kaudu töödeldud isiklike andmete eest. Kogu andmetöötlus sooritatakse vastavuses heade tavade ja kehtivate seadustega.

RiikMüügiettevõtted
BelgiaVolvo Car Belux
UKVolvo Car UK Ltd
PrantsusmaaVolvo Car France
HollandVolvo Cars Nederland B.V.
ItaaliaVolvo Car Italia S.p.A.
NorraVolvo Car Norway AS
PoolaVolvo Car Poland Sp. z o.o.
PortugalVolvo Car Portugal S.A.
VenemaaVolvo Car Russia
HispaaniaVolvo Car España S.L.U.
RootsiVolvo Car Sweden AB
SaksamaaVolvo Car Germany GmbH
SoomeVolvo Car Finland Oy Ab
TaaniVolvo Car Denmark A/S
AustriaVolvo Car Austria GmbH
ŠveitsVolvo Car Switzerland AG

Andmetöötluse eesmärk

Volvo kasutab isikuandmeid koostööpartneritega nii EL/EEA siseselt kui ka väliselt, et pakkuda teenust ja seda arendada.

Milliseid isiklikke andmeid töödeldakse?

Töödeldavad isiklikud andmed kuuluvad peamiselt järgmisesse kolme kategooriasse.

  • Kliendi esitatavad isikuandmed teenuse aktiveerimiseks ja muud Volvole esitatavad kontaktandmed, nagu nimi, aadress, telefoninumber, teenuse tüüp ja selle kestus.
  • Teatud sündmuse ilmnemisel, mida teenus katab, saadab sõiduk automaatselt teavet. Seda tüüpi teade sisaldab sõiduki VIN-koodi, teenuse kasutamise aega, teenuse tüüpi, kas turvapadjad vallandusid, kas turvavöö pingutid vallandusid, kütuse kogus, välistemperatuur, kas uksed ja aknad on lukus või avatud ning sõiduki viimased kuus asukohta koos liikumiskiiruse ja -suunaga.
  • Muu kliendiga seonduv teave hõlmab sõidukis olevate isikute telefonikõnesid, teenust pakkuvat kliendikeskust ja klienditeeninduse töötaja loodud kirjeid.

Kellel on isiklikele andmetele ligipääs?

Volvo kasutab teenuse pakkumiseks alltöövõtjaid. Need alltöövõtjad töötavad Volvo nimel ja võivad töödelda isiklike andmeid ainult teenuse pakkumise ulatuses. Kõik alltöövõtjad on lepinguga seotud ja peavad käsitsema isiklikke andmeid salajastena ning seadusega kooskõlas.

Sortimisprotseduurid

Teenuse pakkumiseks vajalikke isiklikke andmeid säilitatakse lepinguperioodi vältel ja seejärel nii kaua, kui seda on Volvol vaja seaduses kirjeldatud kohustuste täitmiseks. Teenusega kaetavate sündmuste käigus loodud andmed kustutakse kolme kuu möödumisel toimunud õnnetusest.

Väljavõtted registrist ja parandused

Eraisikud võivad taotleda valede andmete parandamist ning väljavõtteid registrist, kus näidatakse isiklike andmete töötlemist. Andmete parandamiseks võtke ühendust Volvo klienditeenindusega. Registri väljavõttetaotlus tuleb esitada kirjalikult, esitaja peab selle allkirjastama ning see peab sisaldama nime, aadressi ja kliendinumbrit. Taotlus tuleb saata aadressil Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sweden.

Luba isiklike andmete töötlemiseks

Selles dokumendis sätestatud juhiste alusel tellimuse aktiveerimiseks nõustub kasutaja esitama isiklikku teavet Volvo On Call teenusega kasutamiseks.

Kas sellest oli abi?