V40 Cross Country

2018

Kiirusepiiraja* - töölelülitamine

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P4-1220-Fartbegränsare Rattknappar

Rooliratta klahvistikud ja näidikupaneelid, digitaalne ja analoog.

  1. Kiirusepiiraja – sisse/välja.
  2. Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ooterežiim
  4. Maksimaalse sõidukiiruse funktsiooni sisselülitamine ja kiiruse seadistamine.
  5. Valitud kiirus
  6. Kiirusepiiraja aktiivne

Lülitage sisse ja aktiveeri

Kiirusepiiraja olles aktiivses olekus kuvatakse sümbol (6) koos märkega (5) näidikuplokil seadistatud maksimaalse kiiruse kõrvale.

Lubatud suurima kiiruse saab mällu salvestada nii seismise kui sõidu ajal.

Sõidu ajal

Vajutage roolil olevat nuppu kiirusepiiraja sisselülitamiseks.
Näidikuplokil süttib kiirusepiiraja sümbol (6).
Kui auto sõidab suurima soovitud kiirusega: Vajutage ühele roolinuppudest või , kuni näidikupaneelil kuvatakse soovitud maksimaalse sõidukiiruse juures märki (5).
Sellega on kiirusepiiraja sisse lülitatud ja soovikohane maksimaalne sõidukiirus mällu salvestatud.

Auto seistes

Vajutage roolil olevat nuppu kiirusepiiraja sisselülitamiseks.
Keerake nuppu , kuni näidikupaneelil süttib märk (5) maksimaalse soovitud sõidukiiruse juures.
Sellega on kiirusepiiraja sisse lülitatud ja soovikohane maksimaalne sõidukiirus mällu salvestatud.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?