V40 Cross Country

2018

Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade* - teated

Mootoriploki ja salongi soojendust puudutavad sümbolid ja teated erinevad olenevalt sellest, kas näidikuplokk on analoog-tüüpi või .
Px-1420-Symbol Fuel heater

Kütteseadme sisselülitumisel süttib infoekraanil soojenduse sümbol.

Juhul kui mõni taimeritest on töös, süttib infoekraanil sisselülitunud taimerist teavitav sümbol ja samaaegselt kuvatakse sümboli kõrvale seadistatud aeg.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - analog

Aktiveeritud taimeri sümbol analoog-näidikupaneeli korral.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - digital

Aktiveeritud taimeri sümbol digitaal-näidikupaneeli korral.

Tabelis on toodud ekraanil kuvatavad sümbolid ja tekstid.

TähisTeadeSpetsifikatsioon

Kütteseade on sisse lülitatud ja töötab.

Soojenduse taimer aktiveerub pärast puldivõtme eemaldamist süütelukust ning autost lahkumist - mootor ja salong soojenevad seatud ajal.

Lisasoojendi seisatud EnergiasäästurežiimAuto elektroonika seiskas kütteseadme, et hõlbustada mootori käivitamist.

Lisasoojendi väljalülitatud Kütust on väheKütteseadme käivitamine piiratud kütuseressursi korral võimalikuks ei osutu – kütust säästetakse auto käivitamiseks ja umbes 50 km läbimiseks.
Lisasoojendi Vajalik hooldusKütteseade ei tööta. Pöördu remondiks teenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Ekraanile kuvatavad tekstiteated kustuvad automaatselt teatava aja möödumisel või pärast ühekordset vajutust suunatulede hoovaOK nupule.

Kas sellest oli abi?