V40 Cross Country

2018

Seisupidur

Seisupidur lukustab/blokeerib kaks ratast ega lase seisval autol liikuma hakata.

 Hoiatus

Rakendage kallakul parkimisel alati seisupidur - käigu sissejätmisest või automaatkäigukasti korral P sissejätmisest alati auto paigalhoidmiseks ei piisa.

P4-1220-Parkeringsbroms

Näidikupaneeli ohusümbol.

Seisupiduri rakendamine

Vajutada jalgpidur kindlalt alla.
Tõmmake tugevalt hooba.
Näidikupaneeli ohusümbol põleb. Ohusümbol süttib, olenemata sellest, kas seisupidurit on rakendatud õrnalt või tugevalt.
Vabastada jalgpidur ja veenduda, et auto ei liigu.
Juhul kui sõiduk veereb, tuleb seisupiduri hoob tugevamalt peale tõmmata.

Autot parkides lülitage alati sisse esimene käik (manuaalkäigukasti puhul) või viige käigukang asendisse P (automaatkäigukasti puhul).

Parkimine tõusul

Kui auto on pargitud esiotsaga ülesmäge:

  • Keerata rattad äärekivist eemale.

Auto parkimisel esiotsaga allamäge:

  • Keerata rattad äärekivi poole.

Seisupiduri vabastamine

Vajutada jalgpidur kindlalt alla.
Tõmmake pidurihooba pisut ülespoole, vajutage hoova nupule, suunake hoob alla ja vabastage nupp.
Näidikupaneeli ohusümbol kustub.

Juhul kui juht unustab seisupiduri vabastada, kostub lisaks süttivale hoiatuse märgutulele sõiduki kiiruse 10 km/h(6 mph)> ületamisel ka korduv helisignaal.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?